Záznamy z akcí

Audio

2011

prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.: Opera XXI. století - doména režisérů? (10.10.2011)
1.část záznamu   2. část záznamu   3. část záznamu

prof. dr. Peter Demetz: Jiří Orten a Rainer Maria Rilke (17.10.2011)
1. část záznamu   2. část záznamu

Mgr. Karel Plocek: Fenomén bratří Vranických (24.10.2011)
audiozáznam přednášky

 PhDr. Aleš Filip, Ph.D.: Vídeňský estetismus (31.10.2011)
1.část záznamu  2.část záznamu

PhDr. Roman Kopřiva, PhD.: přednáška "Hugo von Hofmannsthal na vojně v Brně, Hodoníně a jinde na Moravě (1894-95)" (14.11.2011)
1.část záznamu  2.část záznamu

Mgr. Miroslav Jeřábek, PhD.: Mírové hnutí mezi Vídní a Brnem v letech 1920-1924 (21.11.2011)
1.část záznamu  2. část záznamu

Brigitte Hamannová: Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta (28.11.2011)
1.část záznamu  2.část záznamu

Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta ke stavovskému státu 1933/34 (6.12.2011)
1.část záznamu  2.část záznamu

2010

Cantilenae diverse – Brunae 1745. Rozmanité písně. Latinsko-německý písňový sborník studenta z tereziánské doby (5. 10.2010) 
prof. PhDr. Miloš Štědroň, M.A. CSc.
1. část (.mp3 38,2 MB), 2. část (.mp3 18,4 MB), 3. část (.mp3 5,8 MB)

Vídeňská secese v zemích Koruny české (12. 10.2010) 
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
1. část (.mp3 28,7 MB), 2. část (.mp3 26,5 MB)

Středoevropská kavárna před rokem 1939 (9. 11.2010) 
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
1. část (.mp3 27,5 MB), 2. část (.mp3 61,9 MB)

Vojenská léta Hugo von Hofmannsthala na Moravě (16. 11.2010) 
PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D.
1. část (.mp3 53,8 MB), 2. část (.mp3 13,7 MB)

Praha ohrožená 1939–1945 (25. 11.2010) 
em. Prof. dr. Peter Demetz
1. část (.mp3 48,2 MB), 2. část (.mp3 18 MB)

Spisovatel Robert Musil neznámý – o záhadě jednoho obrazu (30. 11.2010) 
PhDr. Vojen Drlík, Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad
MP3 (.mp3 49,8 MB)

Pražské topografie v díle Franze Kafky (2. 12.2010) 
prof.PhDr. dr.phil. Marek Nekula, Řezenská univerzita
1. část (.mp3 63,6 MB), 2. část (.mp3 15,4 MB)

Beneš jako Rakušan
Jiří Gruša
1. část (.mp3 24 MB) , 2. část (.mp3 16 MB), 3. část (.mp3 27 MB)
  
Vyhnání, vysídlení, etnická čistka? - přednáška Adriana von Arburga

přednáška 1.část (.mp3 28 MB), přednáška 2.část (.mp3 28 MB)
diskuze 1.část (.mp3 30 MB), diskuze 2.část (.mp3 30 MB), diskuze 3.část (.mp3 30 MB)

 


Poslední aktualizace: 15.12.2011, 11:47