Členění fondu v Anglické knihovně

Přehled tematických oborů a 2. signatur:

TEACHING / výuka

TR      Teacher's training / výuka
TIC     Teaching + ICT / výuka pomocí ICT
TCL    Teaching in classrooms / výuka ve třídách
TS      Special groups / výuka - skupiny
TC      Communication / výuka - komunikace
TL       Learning, Teaching / výuka, učení
TT      Teaching theory / výuka - teorie
TP      Teaching practice / výuka - praxe
TE      Testing / výuka - testy
TU      Using materials / výuka - materiály
TA      Activities / výuka - aktitvity
ED      Education / výchova

Jazyk a podpora výuky jazyka

G         Grammar / gramatika
M         Miscellanea / různé
MS      Songs / různé - písně
MV      Visuals / různé – obrázkové materiály
MG      Games / různé - hry
MA      Leaving – Examination / maturita

SKILLS / jazykové dovednosti

SM      Combined skills, Excercises / kombinované dovednosti
SV      Vocabulary, Idioms / slovní zásoba, idiomy
SR      Reading / čtení
SP      Pronunciation, Phonetics, Phonology / výslovnost, fonetika, fonologie
SW     Writing / psaní
SL       Listening / poslech
SC      Conversation / mluvené slovo - konverzace

COURSES / učebnice

CC      Children courses / učebnice -děti
CY      Young adults courses / učebnice - mládež
CF      Follow-up courses / učebnice - pokračovací
CA      Adults courses / učebnice - dospělí
EB      Business English / odborná angličtina - obchodní
ES      English for specific purposes / specifické účely
VT      Video teaching / výuka – videa

EXAMS / zkoušky

XF       FCE
XA      CAE
XY      CPE
XK      KET
XL       PET
XI       IELTS
XB      BEC
XS      YLE
XX      Tests

FICTION / beletrie

F         Fiction / beletrie
FC      Fiction collections / beletrie - sbírky
FG      Comics / komiksy
PD      Poetry, Drama / poezie, drama
BL      Bilingual texts / bilingvní texty
LC      Children literature / beletrie - dětská
NF      Non-fiction / literatura faktu

SIMPLIFIED READING / zjednodušená četba

SR-F       Readers (simplified reading) / zjednodušená četba
SR-NF   Simplified raeding Non-fiction / zjednodušená četba - literatura faktu
SR-PD    Simplified reading – poetry and drama / zjednodušená četba – poezie, drama

AUDIOBOOKS

AB         Simplified reading with listening / zjednodušená četba s poslechem
AB-NF   Simplified reading with listening Non-fiction / zjednodušená četba s poslechem - literatura faktu
AB-LC   Children audiobooks / audioknihy - dětské

AUDIO, VIDEO

AF      Audiobooks / audioknihy
AL      Audio listening / poslech
DF      DVD films / DVD filmy
DB      British studies video / Británie – videa

DALŠÍ TEMATICKÉ OBORY A PODSKUPINY

LIN     Linguistics / lingvistika
L         Literature / literatura (dějiny a teorie)
CU      Culture / kultura
HI        History / dějiny
PO      Politics / politika
D         Dictionaries / slovníky
B         British studies / reálie
SS      Social science / společenské vědy
NS      Natural science / přírodní vědy
S         Sport
BE      Economy, Management / ekonomika, řízení
LS       Life style / životní styl
BG      Guides / průvodci
BS      Eco brochures / informační brožury - Británie

Poslední aktualizace: 16.05.2018, 18:22