Reading Group

Připojte se ke čtenářske skupině v naší knihovně a objevte různorodost současné anglicky psané literatury.
Setkání skupiny probíhají v angličtině a konají se jednou měsíčně.

Kdy: 9.9. 2014 v 16:30
Kde: Malý sál/ 6. poschodí
Kniha: Outliers/Malcolm Gladwell

Knihu si můžete vyzvednout v Zahraničních knihovnách ve 2. poschodí. K dispozici je omezený počet výtisků.
Pro rezervaci pište na: zhr@mzk.cz

Come and join our Reading Group to discover the diversity of contemporary english written literature.
The meetings are held once a month and the communication language is English.

When: October 9, 2014 at 16:30
Where: Event room/ 6th floor
Book: Outliers/Malcolm Gladwell

You can borrow the book at the Foreign Libraries. There is a limited number of copies.
For reservation please write to: zhr@mzk.cz

Poslední aktualizace: 21.08.2014, 11:01