Empfehlenswerte Lektüren - Deutsche Bibliothek

Vážení čtenáři,

na této stránce se můžete informovat o novinkách v Německé knihovně. Tyto knihy najdete buď na výstavce v zadní části Zahraničních knihoven nebo na regálech pod příslušnou signaturou.

Vyberte okruh, který Vás zajímá. Pokud chcete vědět, zda je jednotka k dispozici, klikněte na její obálku. Poté se objeví záznam v katalogu. V případě, že je kniha vypůjčena, si ji můžete po přihlášení ke svému čtenářskému kontu rezervovat.

Při nejasnostech kontaktujte výpůjční pult Zahraničních knihoven
(zhr@mzk.cz).

_______________________________________________________________________________________

Liebe Leserinnen und Leser,

Auf dieser Seite können Sie Informationen über die Neuerscheinungen in der Deutschen Bibliothek finden. Diese Bücher finden Sie entweder in der Ausstellung im hinteren Teil der Auslandsbibliotheken, oder in den Regalen unter der entsprechenden Signatur.

Wählen Sie den Bereich, für den Sie sich interessieren. Um zu erfahren, ob die gewünschte Medieneinheit zur Verfügung steht, klicken Sie auf das Bild des Buchumschlags. Danach erscheint der Katalogeintrag. Falls das Buch gerade nicht zur Verfügung steht, können Sie es nach der Anmeldung vormerken.

Für Fragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie das Schalterpersonal der Auslandsbibliotheken. (zhr@mzk.cz)

Belletristik
Obálka obálka Obálka
 Obálka Obálka obálka
 Obálka
obálka Obálka
 Obálka Obálka Obálka
 Obálka obálka obálka

Kinder- und Jugendliteratur
obálka obálka  Obálka
obálka obálka  obálka
obálka obálka Obálka
obálka obálka obálka

Comic
obálka  Obálka  obálka
 cover  Obálka Obálka
obálka  obálka  cover
 Obálka  Obálka  obálka

Literaturwissenschaft
 Obálka obálka obálka
obálka  Obálka  Obálka
Obálka obálka cover

Translatologie
Obálka ObálkaObálka
Obálka  Obálka 

Linguistik
Obálka Obálka Obálka
Obálka Obálka  obálka

Soziologie
 ObálkaObálka Obálka 

Geographie
   obálka
Philosophie
obálkaobálka 
cover 
Obálka  obálka
obálka Obálka obálka
Geschichte
obálkaobálkaObálka
obálka Obálka obálka
ObálkaObálka Obálka

Politik, Politikwissenschaft
Obálkaobálka obálka
 Obálka  Obálka Obálka
Lehrmaterialien
Für Jugendliche und Erwachsene
Obálka
Obálka
Obálka
Obálka Obálka
 Obálka
obálkaObálkaobálka
obálka
obálka
obálka
Für Kinder / frühes Deutsch
 Obálka  Obálka  Obálka
obálka
 obálka
Vereinfachte Lektüre
obálka
Obálka
Obálka
 Obálka Obálka Obálka
ObálkaObálkaobálka
Wörterbücher
 Obálka Obálka

Obálka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obálka  
Schweizer Regal
obálkaObálkaobálka

obálka

obálka

Obálka

Obálka Obálka Obálka
obálkaObálkaObálka
Obálka Obálka Obálka
ObálkaObálkaObálka
ObálkaObálkaObálka

Hörbücher
   Eugen Ruge hat mit  
     

Poslední aktualizace: 02.10.2018, 07:51