Členění fondu v Rakouské knihovně

Přehled tematických oborů

(označení na hřbetu knihy, tzv. 2. signatura): 

A Architektur / architektura
AL Allgemeines / všeobecnosti a různé
B- Beletristik / beletrie
B-antol Belletristik-Anthologien / beletrie – antologie
BK Bildende Kunst / výtvarné umění
CComics / komiks
D DaF / výuka němčiny
DRDrama / dráma
F Film / film
G Geschichte / historie
GDGedichte / poezie
GWGesammelte Werke / souborné dílo
J Judaica / judaika
LI Liechtenstein-Regal / Lichtenštejnský regál
LK Landeskunde / reálie Rakouska
LW Literaturwissenchaft – allgemein / literární věda – všeobecná
LW ●    Literaturwissenschaft – über Autoren / literární věda – o autorech
(rozlišuje zelený puntík na štítku)
MU Musik / hudba
Ö Ökonomie / ekonomie
P Politik, Politologie und EU / politika, politologie a EU
PH Philosophie / filozofie
PS Psychologie / psychologie
SW Sprachwissenschaft / jazykověda
TR Theater / divadlo
W Wien / Vídeň

Knihy doplňuje i regál s rakouskými novinami, časopisy a literárními periodiky.

Uspořádání knih v jednotlivých oborech:

Všímejte si, prosím, orientačních popisků na bočních stěnách regálů a popisků na jednotlivých policích,

které upřesňují způsob řazení knih.

  • knihy mohou být řazeny např. abecedně (beletrie, sekundární literárněvědná literatura o autorech, filozofie, psychologie)
  • nebo jsou knihy řazeny podle čísla 1. signatury (vzadu či vpředu na knize) od nejnižšího čísla k nejvyššímu, tedy od nejstarších knih v knihovně k nejnovějším přírůstkům (literární věda všeobecná, historie, politika atd.)
  • knihy mohou být v rámci oboru rozčleněny do dalších tematických podskupin (včetně např. „různé“). Nejdříve jsou v regálech zpravidla příručky a lexikony daného oboru (často jen k prezenčnímu studiu – jsou označeny červeným puntíkem na hřbetu), následují pak další podskupiny.

Poslední aktualizace: 04.04.2016, 14:00