Zkušební přístup do vybraných kolekcí e-knih Oxford University Press

Oxford University Press

Do 31. dubna mohou registrovaní uživatelé MZK využít zkušební přístup do čtyř níže uvedených databází z produkce vydavatelství Oxford University Press:

Kompletní nabídku dostupných databází naleznete na stránce mzk.cz/databaze.

Oxford Clinical Psychology

Součástí portálu jsou nové i časem ověřené odborné příručky, vědecké práce a manuály pro terapeuty z produkce vydavatelství Oxford University Press.

Zahrnuté poruchy a klinické problémy:

 • zneužívání návykových látek a závislost
 • hněv
 • úzkost
 • ADHD
 • poruchy příjmu potravy
 • patologické shromažďování
 • afektivní poruchy
 • obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)
 • bolest
 • sexuální poruchy
 • poruchy spánku
 • trauma

Určený je klinickým psychologům v akademickém prostředí i v odborné praxi, školitelům i studentům. Zdroje je průběžně aktualizován a rozšiřován.

Více informací o obsahu databáze.

Vstup do databáze Oxford Clinical Psychology

Oxford Medicine Online

Oxford Medicine Online je kolekce více než 1 100 plnotex­tových příruček se zaměřením na medicínu z vydavatelství Oxford University Press v elektronické podobě. Ideální zdroj jak pro studenty medicíny, tak pro začínající i zkušené lékaře, sestry a porodní asistentky.

Vyhledávat se dá (mimo jiné) podle specializace, profesního zařazení anebo podle jednotlivých sérií, např:

 • Oxford Medical Libraries Online
 • Oxford Medical Handbooks Online
 • Oxford Handbooks in Nursing Online
 • Emergencies In… Online
 • Oxford Textbook of Medicine
 • The ESC Textbooks of Cardiology Online
 • ESC Textbook of Intensive and Acute Cardiac Care
 • Oxford Specialist Handbooks Online
 • Mayo Clinic Scientific Press

Více informací o obsahu databáze.

Vstup do databáze Oxford Medicine Online

Oxford Reference

Oxford Reference (OR) představuje soubornou multioborovou kolekci většiny elektronických slovníků, encyklopedií a tzv. "companions" vydaných nakladatelstvím Oxford University Press.

Více informací o obsahu databáze.

Vstup do databáze Oxford Reference

Oxford Scholarship Online

Kolekce 16 tis. titulů online monografií z produkce Oxford University Press je rozdělena do následujích tematických celků: biologie, podnikání a management, Klasická studia, ekonomika a finance, dějiny, zákony, lingvistika, literatura, matematika, hudba, neurovědy, paliativní péče, filozofie, fyzika, politická věda, psychologie, vVeřejné zdraví a epidemiologie, náboženství, sociální práce, sociologie.

Více informací o obsahu databáze.

Vstup do databáze Oxford Scholarship Online

S případnými dotazy se prosím obraťte na Michala Škopa: michalskop@mzk.cz.

Poslední aktualizace: 31.03.2020, 09:16