Rozšíření knihovnického automatizovaného systému Clavius REKS v okrese Blansko (VISK 3)

Moravská zemská knihovna v Brně je pověřenou knihovnou pro okres Blansko. V rámci této své působnosti zajišťuje také rozšíření automatizovaného knihovnického systému Clavius REKS. V roce 2016 bylo nově připojeno 8 licencí pro malé obce v tomto regionu.

Celkem tento regionální automatizovaný knihovnický systém spravuje 76 licencí. Informace o všech připojených knihovnách lze získat na adrese clavius.mzk.cz.

Výhodou systému je:

  • Kvalitní a rychlé zpracování knihovních fondů knihoven
  • Rychlý přístup k informacím o knihách pro uživatele menších obcí
  • Revize knihovního fondu v zákonem stanovených intervalech
  • Kvalitní katalogizační záznamy
  • Rychlá a účelná komunikace při cirkulaci výměnných souborů

Poslední aktualizace: 12.05.2017, 08:55