E-learningový kurz angličtiny e-LKA 1 a kurz pokročilé angličtiny e-LKA 2 pro knihovníky (VISK 2)

E-learningové kurzy angličtiny jsou vzdělávací aktivitou pro knihovníky všech typů (profesionálních i neprofesionálních, specializovaných i jiných) knihoven.

Cílem těchto kurzů bude poskytnout nezbytně nutné jazykové znalosti a dovednosti, pomoc s častými obraty a frázemi v knihovnické praxi. Pomocí cvičení si posluchači upevní gramatiku jazyka. Pro ukončení každé lekce je nutno splnit povinný úkol, který nabývá různých podob – cvičení, test, diskuze, prezentace, tvořený text.

Díky e-learningové formě je možné studovat odkudkoliv a kdykoliv, potřebný je pouze přístup k internetu a zařízení pro přehrávání zvuku. Zároveň s tím získají studenti praktickou dovednost s informačními a komunikačními technologiemi. Uchazeči budou pracovat nejen s výměnnými (pdf) formáty, prezentacemi, ale také s výukovými videi, k dispozici jsou rovněž výukové animace a audio nahrávky. Pro komunikaci s tutory a ostatními studenty jsou využívaná diskuzní fóra nebo online chat.

Poslední aktualizace: 12.05.2017, 08:53