Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně

Shrnutí projektu

Cílem výzkumného záměru bylo blíže poznat historické fondy Moravské zemské knihovny, jejichž evidence neodpovídala požadavkům na moderní zpracování. Základem pro všechny navazující práce bylo vytvoření metadatových záznamů ve formátu MARC21 pro všechny rukopisy a staré tisky (knihy, mapy, grafiky i hudebniny), které částečně probíhalo s knihou v ruce, částečně retrokonverzí katalogizačních lístků. Databáze s více než 100 000 záznamů zařadila Moravskou zemskou knihovnu v českém prostředí na přední místo v úrovni zpracování historických a vzácných fondů.

Metadatový katalog byl předpokladem pro vznik digitální knihovny Kramerius. Jedná se o otevřený software vytvořený pod licencí GNU GPL. Hlavním přínosem výzkumného záměru pro rozvoj Krameria je imageserver IIPImage, který nově umožňuje podporu dlaždicových de-facto standardů Zoomify a DeepZoom, čímž byla výrazně rozšířena škála dostupných prohlížeček. Na straně serveru pak byla implementována podpora pro jpeg2000 a v posledním roce řešení výzkumného záměru také podpora pro volitelné dynamické označování jednotlivých dlaždic viditelnými vodoznaky a podpora kešovacího systému Memcached. IIPImage implementovaný v Krameriu verze 4 eliminuje po přechodu na jpeg2000 nutnost používání plug-inů třetích stran, nutných pro zobrazování obrázků formátu djvu. Záznamy bez plného textu v Krameriovi si je možné objednat pomocí služby EOD (eBooks on Demand). Digitalizované obrazy je dnes možné prohlížet i prostřednictvím portálů Manuscriptorium, Europeana nebo Oldmapsonline.

Díky řešení výzkumného záměru zřídila Moravská zemská knihovna vlastní digitalizační oddělení, které bylo v roce 2011 zásadním způsobem rozšířeno a roku 2012 zahájilo masovou digitalizaci v rámci projektu Národní digitální knihovna. Digitalizační oddělení využívá pro svou práci metadatový editor zajišťující tvorbu zejména strukturálních metadat a import digitalizovaných dokumentů do Krameria. Tento editor je jedním z výsledků výzkumného záměru. Dále byla zprovozněna brána OAI-PMH, soustřeďující data i metadata poskytovaná MZK do jednoho rozhraní, odkud jsou po nutných úpravách prostřednictvím OAI-PMH dále zpřístupňována.

Za výsledek výzkumného záměru je ovšem nutné považovat i řadu navazujících aktivit, ať už jde o projekt Staré mapy online a na něj navazující projekt TEMAP, nebo o účast MZK v projektech EOD a EuropeanaTravel. Výsledky výzkumného záměru byly průběžně prezentovány na různých fórech u nás i v zahraničí.

Základní dokumenty

Dosažené výsledky

Software:

Knihy:

Články ve sborníku:

Článek v odborném periodiku:

Zpřístupnění starých map a vedut pomocí internetu

Další výsledky:

Návody

Důležité odkazy

Poslední aktualizace: 11.05.2017, 09:36