Kooperativní tvorba národních autorit (VISK 9)

Cílem projektu v roce 2016 je především průběžná harmonizace přístupových souborů dosud nepropojených autorit v bibliografických záznamech a dále tvorba a následná kontrola cca 1 000 personálních autorit starých tisků z fondu Moravské zemské knihovny. Součástí projektových prací je rovněž odstraňování duplicit a doplňování stávajících autoritních záznamů o nově zjištěné údaje a o nová pole podle katalogizačních pravidel RDA.

Poslední aktualizace: 12.05.2017, 08:59