Retrospektivní konverze fondu Moravské zemské knihovny v Brně - pokračování 2016 (VISK 5)

Jednotné informační brány a Souborného katalogu ČR. Jde o převod záznamů tuzemských i zahraničních publikací z revizního lístkového katalogu do strukturované textové podoby ve formátu MARC21 nejméně na úrovni minimálního záznamu pro Souborný katalog ČR, včetně revize a propojování záhlaví s využitím databáze Národních autorit. Součástí projektových prací je rovněž deduplikace současného výskytu identického titulu publikace ve fondech dříve tří samostatných knihoven (UK-BOA001, PK-BOA002, TK-BOA003), které v současné době tvoří fond Moravské zemské knihovny. Záznamy jsou stahovány na jedno systémové číslo s evidencí všech dostupných exemplářů.

Všechny záznamy se průběžně odesíllají do Souborného katalogu ČR.

Poslední aktualizace: 12.05.2017, 08:56