Staré mapy 2016 (VISK 3)

Cílem projektu je zajištění provozu a rozvoje portálu StareMapy.cz a nástroje MapSeries v roce 2016.  Mimo základního udržení systémů v provozuschopném stavu (opravy chyb a reakce na nové verze API softwaru třetích stran, zejm. Google Maps, Google AppEngine apod., na kterém je provoz portálu závislý) je cílem projektu správa dat (tj. kontroly dat vstupujících a vystupujících z procesu georeferencování, jejich opravy a případné aktualizace), zajištění importů metadat nově digitalizovaných map a exportů metadat map již zpracovaných,  komunikace s dobrovolníky a propagace portálu StareMapy.cz s cílem získat nové dobrovolníky pro georeferencování map. V neposlední řadě bude pak důležitá komunikace s institucemi, jejichž sbírky jsou v portálu zpracovávány. Dále půjde o úpravy nástroje na aktualizaci mapových sérií a jeho šablon dle aktuálních potřeb uživatelů a aktuálních změn katalogizačních pravidel.

StareMapy.cz

Poslední aktualizace: 12.05.2017, 08:55