Principy péče o zvukové dokumenty: mezinárodní standard a jeho aplikace v praxi v paměťových institucích České republiky (VISK 1)

Cílem Virtuální národní fonotéky je primárně zmapovat a evidenčně zachytit a zpřístupnit informace o sbírkách zvukových dokumentů na území ČR. Spolu se sběrem dat a provozem portálu však tým řeší celý komplex v ČR dosud neřešených otázek a problémů souvisejících s ochranou, popisem, digitalizací a zpřístupňováním zvukových dokumentů ve všech formách.

Projekt se skládá ze čtyř relativně samostatných, avšak souvisejících a navazujících okruhů. Jde o:

  1. provádění a vyhodnocování průzkumů sbírek zvukových dokumentů
  2. zajišťování sběru metadat z institucí, rozvoj obsahu Virtuální národní fonotéky
  3. šíření osvětové činnosti formou seminářů o dané problematice
  4. aplikace mezinárodního standardu v ČR včetně přípravy certifikované metodiky

Virtuální národní fonotéka

Poslední aktualizace: 11.05.2017, 09:34