ASARP - Automatizovaný systém analytického rozpisu periodik

OP PIK

 Projekt se zaměřuje na realizaci vývojových aktivit ve spolupráci členů konsorcia spočívající ve vývoji univerzálního nástroje použitelného knihovnami pro zpracování sbírek periodik na úrovni článků. Bude vytvořeno softwarové řešení spojující efektivní uživatelské rozhraní a nejnovější metody strojového učení, které umožní obohacení digitální knihovny o další funkci v podobě vytvořených záznamů analytického rozpisu.

Paměťové instituce (a zejména knihovny) mají bohatý zdroj digitalizovaných periodik, který ale není využívaný. Partner projektu - Moravská zemská knihovna - má fond čítající několik set tisíc článků, které jsou sice převedeny do digitální podoby, nejsou ale plně katalogizované a proto je pro uživatele těžké efektivně najít relevantní výsledky.

U digitalizovaného obsahu knihoven je problém přístupnosti. Je sice hodně digitalizovaného materiálu, ale ten je těžce přístupný pro badatele. Obsah a anotace jsou v podstatě skryty v textu, těžce se v něm vyhledává. Jednotlivé ročníky jsou navíc často svázané do jednoho pdf souboru. V tomto pdf souboru se sice dá vyhledávat fulltextově, vzhledem k množství článků a textů je to ale neefektivní.

Jediným současným nástrojem pro indexace článků na úrovni analytického rozpisu je manuální zpracování, což je obrovsky časově (a tím i finančně) náročné. Z toho důvodu je tento krok při digitalizaci periodik opomíjen a téměř se nedělá. Současné nástroje tak svými vlastnostmi, kvalitou výstupu a možností adaptace nevyhovují pro zpracování rozsáhlých knihovních fondů. Proto se hledá cesta k trvalé automatizaci tvorby analytického rozpisu periodik.

Cílem projektu je vytvořit software použitelný paměťovými institucemi pro zpracování a kategorizaci sbírek digitalizovaných periodik, který nahradí současné nástroje svými vlastnostmi, kvalitou výstupu a možností adaptace nevyhovující pro zpracování rozsáhlých knihovních fondů kvůli obrovské potřebě manuální práce.

Doba realizace projektu:  1. 1. 2022 – 31. 5. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 10. 960 792 Kč

Partneři projektu: Cosmotron Bohemia, s.r.o., Moravská zemská knihovna v Brně


Poslední aktualizace: 18.04.2022, 15:54