ARCLib - komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek

Projekt programu NAKI II ARCLib: komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek (2016-⁠2020).

V knihovnách České republiky trvale narůstá množství projektů a aplikací generujících velké objemy digitálních dat. Probíhají rozsáhlé digitalizační projekty a stále více dat vzniká přímo v digitální podobě (born-digital). Pro velkou část těchto dat je nezbytné zajistit jejich dlouhodobou ochranu a přístupnost (Long-term Digital Preservation, LTP). Je třeba zajistit jak tzv. bit-level ochranu dat (zabezpečení před fyzickou ztrátou, změnou či havárií digitálních souborů a nosičů) tak logickou ochranu (ochrana před nepříznivými dopady změn a zastarávání informačních technologie.
Cílem projektu je vytvoření volně dostupného archivačního systému, který bude respektovat národní i mezinárodní standardy. Pro potřeby projektu bude využit open source systém Archivematica, který je dynamicky rozvíjen a nasazován v řadě projektů po celém světě. Archivematica však neřeší všechny funkční entity dle modelu OAIS, ale zaměřuje se jen na kritické archivační funkce (transfer, příjem, tvorba informačních balíčků SIP/AIP/DIP).
Nové archivační řešení ARCLib bude vyhovovat požadavkům odvozeným z funkčního a informačního modelu standardu OAIS, tj. mělo by ochraňovat informační obsah v balících AIP se všemi OAIS metadaty a mělo by disponovat nástroji pro podporu všech funkčních celků OAIS (OAIS functional entities) včetně celku “plánování uchovávání” (preservation planning). Komunita uživatelů systému k tomu pak bude společně udržovat znalostní základnu potřebnou ke kvalifikovaným rozhodnutím při dlouhodobém uchovávání informačního obsahu ve vyvinutém systému – databázi formátů, pravidel a služeb, migračních cest, nástrojů – a vykonávat funkce požadované standardem OAIS v oblasti plánování uchovávání.

Poslední aktualizace: 19.05.2016, 07:23