Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace

Projekt programu NAKI II Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace (2016-⁠2020).

Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace je společným projektem Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové, Moravské zemské knihovny v Brně a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Zaměřuje se na záchranu a zpřístupnění kulturního dědictví benediktinského řádu v českých zemích. Vzhledem k rozsáhlosti sledovaného tématu byly jako hlavní pro výzkum vybrány dva kláštery – Broumov a Rajhrad. Důvodem je zejména jejich bohaté a dodnes dobře dochované především knižní kulturní dědictví evropského významu, pak také hojné sociální a kulturní kontakty obou řádových domů, které umožňují komparaci materiálu a následné vyvození primárních závěrů. Oba kláštery podléhaly po většinu své existence mateřskému klášteru v Praze - Břevnově, byly tedy na stejné hierarchické úrovni v rámci českých benediktinských klášterů. Oba však získaly autonomii do té míry, aby se u nich mohl rozvíjet samostatný kulturní život, případně mecenát, bez vlivu a závislosti mateřince. Oba kláštery jsou významnými památkami a značně formovaly region, ve kterém se nalézají. Dnes se znovu těší zájmu odborné i laické veřejnosti, což zvyšuje jejich prezentační potenciál zásadní významu, který dosud nebyl zcela využit.

Cílem projektu je vytvoření aplikovaných výsledků využitelných pro identifikaci, prezentaci, edukaci a ochranu movitého i nemovitého kulturního dědictví klášterní knihovny broumovských a rajhradských benediktinů.

Poslední aktualizace: 19.05.2016, 07:24