CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím centrálního portálu knihoven

Projekt programu NAKI II CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím centrálního portálu knihoven (2016-⁠2020).


Primárním cílem projektu je výzkum a vývoj metod vedoucích k zásadnímu zkvalitnění přístupu ke kulturnímu dědictví dostupného v českých knihovnách a uplatnění výsledků tohoto výzkumu při vytváření Centrálního portálu českých knihoven (CPK), opírajícího se o nejmodernější sémantické technologie.

CPK se stane jedním z hlavních výsledků aktivit knihoven při řešení úkolů vládou schválené Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 (priorita 6). K jeho vybudování byla MZK na sklonku roku 2014 vyzvána řediteli velkých českých knihoven sdružených v Radě CPK a později pověřena i Ústřední knihovnickou radou, poradním orgánem ministra kultury

Poslední aktualizace: 01.10.2018, 10:42