Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989-2020 (MZK+Jihočeská Univerzita)

Předmětem zkoumání projektu je česká literatura v zahraničí a recepce světové literatury v Čechách, a to především v období 1989–2020. Jeho cílem je vytvoření dvou certifikovaných metodik zaměřených na doplňování zahraniční literatury do fondů českých knihoven a na zpracování bibliografií ve virtuálním prostředí, databáze, specializované mapy překladů české literatury do vybraných evropských jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny a polštiny) v tomto období a jejich publikace. Uspořádána bude rovněž výstava mapující českou literaturu v překladu vydanou do roku 2020 (včetně katalogu). Projekt se rovněž zaměří na literární dílo Milana Kundery – bude vytvořena výstava jeho díla (včetně katalogu) a jeho kompletní bibliografie.

Dalším cílem projektu je vytvoření databáze a specializované mapy recepce světové literatury v Čechách v období 1989-2020. Součástí výzkumů recepce světové literatury v Čechách bude rovněž uspořádání odborného workshopu a konference a vydání monografie tematizující teoretické, metodologické i literárněhistorické otázky recepce literárních textů v cizím prostředí.

Typ výsledku Název
Ekrit Milan Kundera (neztracen) v překladech
Ekrit Česká literatura v překladu 1989–2020
NmetS Akvizice cizojazyčné literatury českými knihovnami
NmetS Retrospektivní bibliografie: využívání zdrojů otevřených dat
Nmap Překlady české literatury
Nmap Recepce světové literatury v Česku
B KUNDERA, Milan, Tomáš KUBÍČEK a Sylvie RICHTEROVÁ. Milan Kundera (neztracen) v překladech: katalog k výstavě. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2019. ISBN 978-80-7051-270-8. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:7b26e110-c5a6-11ea-b7a2-005056827e51
B KUBÍČEK, Tomáš, Guy SCARPETTA, Jean-Paul ENTHOVEN a Jaromír KUBÍČEK. Dílo Milana Kundery v překladech. V Brně: Moravská zemská knihovna, 2019. ISBN 978-80-7051-275-3. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:1685bdf0-c5a9-11ea-a037-005056827e52
B GOSZCZYŃSKA, Joanna, Jaromír KUBÍČEK a Tomáš KUBÍČEK. Česká literatura v polských překladech (1989–2020). Brno: Moravská zemská knihovna, 2020. Česká literatura v překladech. ISBN 978-80-7051-291-3. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:a1980c40-91fa-11eb-8f72-005056827e52
B GALMICHE, Xavier, Lenka POKORNÁ KORYTAROVÁ a Tomáš KUBÍČEK. Česká literatura ve francouzských překladech (1989–2020). Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2021. Česká literatura v překladech. ISBN 978-80-7051-307-1. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:dc477910-2836-11ed-b654-5ef3fc9bb22f
B NAGY, Ladislav, Jaromír KUBÍČEK a Tomáš KUBÍČEK. Česká literatura v anglických překladech (1989–2020). Brno: Moravská zemská knihovna, 2021. Česká literatura v překladech. ISBN 978-80-7051-302-6. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:d8e11c90-2836-11ed-bb16-005056827e52
B HULTSCH, Anne, Lenka POKORNÁ KORYTAROVÁ a Tomáš KUBÍČEK. Česká literatura v německých překladech (1989–2020). Brno: Moravská zemská knihovna, 2022. Česká literatura v překladech. ISBN 978-80-7051-321-7. Dostupné také z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/publikace/bibliografie_nemcina_nahled.pdf
B KUBÍČEK, Tomáš, ed. Česká literatura v překladu: 1989-2020 : katalog k výstavě. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2022. ISBN 978-80-7051-322-4. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:85bfe270-54f1-11ed-8756-005056827e51
B BAUER, Michal, ČERNÍKOVÁ, Veronika, DRSKOVÁ, Kateřina, FAKTOROVÁ, Veronika, KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera, KOVÁŘOVÁ, Kateřina, NAGY, Ladislav a David SKALICKÝ. Transfery recepce: česká literatura ve světě a světová literatura v Česku v období 1989-2020. V Českých Budějovicích: Nakladatelství Jihočeské univerzity, 2022. Dostupné také z: https://nju.jcu.cz/knihy/item?id_book=50
S Česká literatura v překladu v období 1989–2020
S Recepce světové literatury v Česku 1989–2020
W Pojmy smysl a význam v literárním textu
M Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě

PřílohaVelikost
Informační leták s QR kódy/odkazy6.83 MB

Poslední aktualizace: 22.01.2023, 14:56