Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989-2020 (MZK+Jihočeská Univerzita)

Předmětem zkoumání projektu je česká literatura v zahraničí a recepce světové literatury v Čechách, a to především v období 1989–2020. Jeho cílem je vytvoření dvou certifikovaných metodik zaměřených na doplňování zahraniční literatury do fondů českých knihoven a na zpracování bibliografií ve virtuálním prostředí, databáze, specializované mapy překladů české literatury do vybraných evropských jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny a polštiny) v tomto období a jejich publikace. Uspořádána bude rovněž výstava mapující českou literaturu v překladu vydanou do roku 2020 (včetně katalogu). Projekt se rovněž zaměří na literární dílo Milana Kundery – bude vytvořena výstava jeho díla (včetně katalogu) a jeho kompletní bibliografie.

Dalším cílem projektu je vytvoření databáze a specializované mapy recepce světové literatury v Čechách v období 1989-2020. Součástí výzkumů recepce světové literatury v Čechách bude rovněž uspořádání odborného workshopu a konference a vydání monografie tematizující teoretické, metodologické i literárněhistorické otázky recepce literárních textů v cizím prostředí.

Poslední aktualizace: 18.07.2018, 09:12