IN - PROVE : budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum,Ochranu, Výzkum a Evidenci novodobých knihovních dokumentů

Projekt programu NAKI II IN - PROVE : budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum,Ochranu, Výzkum a Evidenci novodobých knihovních dokumentů (2016-⁠2020).

Hlavním cílem projektu je vytvoření několika výsledků v oblasti budování a správy konzervačních knihovních sbírek, které budou využívány pro identifikaci, evidenci  a prezentaci kulturního dědictví a které umožní objektivní rozhodování v případě rozsáhlých  aktivit zaměřených na problematiku konzervace, retrokonverze a ochranného reformátování ohrožených dokumentů tím, že poskytnou relevantní data, která nebylo možné získat dříve.

V rámci projektu bude vyvinut sw nástroj, který umožní integrovat různé aplikace používané pro práci s konzervačními knižními sbírkami. Integrací např. Virtuální depozitní knihovny, Aplikace pro průzkum fondů, Registru digitalizace, Registru odkyselení a příp. dalších, bude možné získat relevantní informace o unikátnosti, fyzickém stavu, plánované nebo hotové digitalizaci a odkyselení pro plánování a rozhodování v jednotném aplikačním rozhraní. Dále bude vytvořen sw nástroj pro porovnávání více exemplářů rozsáhlých periodik a vícesvazkových monografií s cílem zjištění a evidence chybějících a odlišných částí  včetně regionálních mutací a sw virtuální antikvariát.

Poslední aktualizace: 19.05.2016, 07:23