Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti (VUT+MZK)

Cílem projektu je vytvoření nástrojů a technologií pro zpřístupnění obsahu digitalizovaných historických dokumentů, které budou využívat aktuální vývoj v oblasti počítačového vidění, strojového učení a jazykového modelování a které v symbióze se součanými postupy a systémy vyhledávání, prezentace a zveřejňování digitalizátů umožní snažší vyhledávání a využití obsahu digitalizátů v případech, kde to dnes není technicky možné. V rámci projektu budou vytvořeny nástroje pro dosažení co nejvyšší úroveně automatizace v celém řetězci digitalizace a pro rošíření automatické analýzy obsahu i na dokumenty, které nyní není možné automaticky zpracovat. Nástroje, které v projektu vzniknou, umožní automatickou kontrolu a zlepšování kvality digitalizátů, automatický přepis tištěných textů s kvalitou nedostatečnou pro aktuálně dostupné nástroje, polo-automatický přepis ručně psaných dokumentů a automatickou extrakci semantické informace z polo-strukturovaných dokumentů (např. evidenční štíky a matriky). Tyto nástroje a postupy budou ověřeny zpracováním vybraných sad digitalizátů také v rámci poloprovozu ve spolupráci s MZK.

Poslední aktualizace: 02.07.2020, 07:51