E-learningové kurzy angličtiny pro knihovníky

Také v letošním roce otevírá Moravská zemská knihovna e-learningové kurzy knihovnické angličtiny e-LKA. Jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK 2) a jsou pro účastníky kurzů zdarma. Kurzy opakují anglickou gramatiku a rozvíjí oborovou anglickou terminologii.

V letošním roce otevíráme kurzy e-LKA 2 a e-LKA 3.

Kurz e-LKA 2 obsahuje 7 lekcí. Jedná se o pokročilejší kurz, kde je opakování gramatiky doplňkové, hlavní důraz je kladen na práci s anglickými materiály a samostatné tvoření textů v angličtině. Je určen pro pokročilé.
Kurz se uskuteční v termínu 4. března - 30. června 2024.

Kurz e-LKA 3 obsahuje  7 lekcí. Jde o pokročilý kurz, který rozšiřuje oborovou terminologii a zaměřuje se na čtení oborových textů v angličtině. Přináší anglicky psané články o tématech jako je například historie knihoven, knižní trh, e-knihy, technologie v knihovnách, ... Opakuje také pokročilejší anglickou gramatiku (např. frázová slovesa, vazby sloves, podmínkové věty... ).
Kurz se uskuteční v termínu 9. září - 31. prosince 2024.

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky se vstupním testem zde: bude doplněno

Mimo tyto kurzy máme v nabídce kurz e-LKA 1pro mírně pokročilé. Otevření kurzu je plánováno na příští rok.

Kurzy jsou určeny pro zaměstnance knihoven, nikoliv pro studenty knihovnictví. Obvyklá časová náročnost je 3-4 hodiny na 1 lekci. Na konci každé lekce je povinný úkol, který je potřeba splnit v určeném termínu, je proto opravdu nutné studovat pravidelně. Na každou lekci jsou vyčleněny dva týdny ke studiu. Každý kurz je uzavřen závěrečným testem. Kurzy probíhají zcela e-learningově a je proto potřeba mít k dispozici zařízení s připojením k internetu (na kterém přehrajete i například videa z youtube.com) a možnost přehrávat si zvuk. Studovat lze i přes smartphone, ale doporučujeme mít kvůli pohodlí i přístup k PC pro plnění delších úkolů.Kurzy opakují anglickou gramatiku, psaní textů v angličtině a rozvíjí oborovou anglickou terminologii.

Počet míst je omezen, přihlaste se proto co nejdříve. Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity.

Těšíme se na Vaše přihlášky. Za tým e-LKA

Mgr. Pavla Koppová (tutorka kurzů)
projekt.elka@gmail.com
http://e-lka.webnode.cz/

Poslední aktualizace: 14.02.2024, 14:25