E-learningové kurzy angličtiny pro knihovníky

Kurzy opakují anglickou gramatiku, psaní textů v angličtině a rozvíjí oborovou anglickou terminologii. Kurzy probíhají zcela online, můžete studovat z domu podle svých časových možností.
Kurzy jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK 2) a jsou pro účastníky kurzů zdarma.

 V letošním roce otevíráme kurzy e-LKA 2 a e-LKA 3.

Kurz e-LKA 2 obsahuje 7 lekcí. Jedná se o pokročilejší kurz, kde je opakování gramatiky doplňkové, hlavní důraz je kladen na práci s anglickými materiály a samostatné tvoření textů v angličtině. Kurz začne 28.3.2022.

Kurz e-LKA 3 obsahuje také 7 lekcí. Jde o pokročilý kurz, který rozšiřuje oborovou terminologii a zaměřuje se na čtení oborových textů v angličtině. Kurz přináší anglicky psané články o tématech jako je například historie knihoven, knižní trh, e-knihy, technologie v knihovnách, ... Opakuje také pokročilejší anglickou gramatiku (např. frázová slovesa, vazby sloves, podmínkové věty… ). Kurz poběží od září do prosince 2022.

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky se vstupním testem zde:

http://goo.gl/…jxN

Mimo tyto pokročilejší kurzy máme v nabídce i základní kurz e-LKA 1 pro mírně pokročilé. Tento kurz v letošním roce nebude otevřen. Pokud o něj ale máte zájem, vyplňte prosím také přihlášku. Jestli se sejde dostatečný počet zájemců, pokusíme se kurz otevřít v příštím roce. 

Kurzy jsou určeny pro zaměstnance knihoven, nikoliv pro studenty knihovnictví.

Obvyklá časová náročnost je 3-4 hodiny na 1 lekci.

Na konci každé lekce je povinný úkol, který je potřeba splnit v určeném termínu, je proto opravdu nutné studovat pravidelně. Na každou lekci jsou vyčleněny dva týdny ke studiu.

Každý kurz je uzavřen závěrečným testem.

Počet míst je omezen, přihlaste se proto co nejdříve. Přihlášky přijímáme do zaplnění kapacity. Pokud na Vás letos nevyjde místo, ozveme se Vám před dalším konáním kurzů.


Kurzy probíhají zcela e-learningově a je proto potřeba mít k dispozici zařízení s připojením k internetu (na kterém přehrajete i například  videa z youtube.com) a možnost přehrávat si zvuk. Studovat lze i přes smartphone, ale doporučujeme mít kvůli pohodlí i přístup k PC pro plnění delších úkolů.

Těšíme se na Vaše přihlášky.

Za tým e-LKA

Mgr. Pavla Koppová (tutorka kurzů)

projekt.elka@gmail.com

http://e-lka.webnode.cz/

Poslední aktualizace: 18.03.2022, 10:35