E-learningové kurzy angličtiny pro knihovníky

Také v letošním roce otevírá Moravská zemská knihovna e-learningové kurzy knihovnické angličtiny e-LKA.

Jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK 2) a jsou pro účastníky kurzů zdarma.

Kurzy opakují anglickou gramatiku a rozvíjí oborovou anglickou terminologii.

 

V letošním roce otevíráme kurzy e-LKA 1 a e-LKA 3.

Kurz e-LKA 1 obsahuje 9 lekcí. Opakuje základní anglickou gramatiku a postupně přidává oborové výrazy.

Je určen pro mírně pokročilé.

Kurz začne v září 2023.

 

Kurz e-LKA 3 obsahuje  7 lekcí. Jde o pokročilý kurz, který rozšiřuje oborovou terminologii a zaměřuje se na čtení oborových textů v angličtině. Přináší anglicky psané články o tématech jako je například historie knihoven, knižní trh, e-knihy, technologie v knihovnách, ... Opakuje také pokročilejší anglickou gramatiku (např. frázová slovesa, vazby sloves, podmínkové věty... ).

Kurz začne v březnu 2023.

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky se vstupním testem zde: https://1url.cz/dMz2J
 

Mimo tyto kurzy máme v nabídce kurz e-LKA 2 - jedná se o pokročilejší kurz, kde je opakování gramatiky doplňkové, hlavní důraz je kladen na práci s anglickými materiály a samostatné tvoření textů v angličtině. Otevření kurzu je plánováno na příští rok.

 

Kurzy jsou určeny pro zaměstnance knihoven, nikoliv pro studenty knihovnictví.

Obvyklá časová náročnost je 3-4 hodiny na 1 lekci.

Na konci každé lekce je povinný úkol, který je potřeba splnit v určeném termínu, je proto opravdu nutné studovat pravidelně. Na každou lekci jsou vyčleněny dva týdny ke studiu.

Každý kurz je uzavřen závěrečným testem.


Počet míst je omezen, přihlaste se proto co nejdříve. Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity.

Kurzy probíhají zcela e-learningově a je proto potřeba mít k dispozici zařízení s připojením k internetu (na kterém přehrajete i například videa z youtube.com) a možnost přehrávat si zvuk. Studovat lze i přes smartphone, ale doporučujeme mít kvůli pohodlí i přístup k PC pro plnění delších úkolů.Kurzy opakují anglickou gramatiku, psaní textů v angličtině a rozvíjí oborovou anglickou terminologii. 

 

Těšíme se na Vaše přihlášky.

Za tým e-LKA

Mgr. Pavla Koppová (tutorka kurzů)

projekt.elka@gmail.com

http://e-lka.webnode.cz/

Poslední aktualizace: 07.02.2023, 21:15