E-learningové kurzy angličtiny pro knihovníky

Kurz e-LKA 1 obsahuje 9 lekcí a je vhodný pro knihovníky s úrovní angličtiny mírně pokročilý / falešný začátečník, tedy pro ty, kteří se již někdy angličtinu učili, ale aktivně ji nepoužívají. Kurz v prvních lekcích opakuje základní anglickou gramatiku a postupně seznamuje se základní oborovou terminologií.  Kurz začíná již v 11.3.2019 a poběží do 7.7.2019!

Kurz e-LKA 2 obsahuje 7 lekcí. Jedná se o pokročilejší kurz, kde je opakování gramatiky doplňkové, hlavní důraz je kladen na práci s anglickými materiály a samostatné tvoření textů v angličtině. Kurz poběží od září do prosince 2019.

Kurz e-LKA 3 obsahuje také 7 lekcí. Jde o pokročilý kurz, který rozšiřuje oborovou terminologii a zaměřuje se na čtení oborových textů v angličtině. Kurz přináší anglicky psané články o tématech jako je například historie knihoven, knižní trh, e-knihy, technologie v knihovnách,... Opakuje také pokročilejší anglickou gramatiku (např. frázová slovesa, vazby sloves, podmínkové věty…). Kurz poběží od září do prosince 2019.

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky se vstupním testem zde:

http://goo.gl/forms/G0FSdxVjxN.

Studium ve všech kurzech je v letošním roce zdarma. Kurzy jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK 2). Kurzy jsou určeny pro zaměstnance knihoven, nikoliv pro studenty knihovnictví.
Na závěr kurzu po splnění všech úkolů obdrží posluchači potvrzení (osvědčení) o absolvování kurzu.

Počet míst je omezen, přihlaste se proto co nejdříve. Před přihlášením však prosím důkladně zvažte své časové možnosti, zda budete opravdu schopni v kurzech studovat a procházet si pečlivě všechna cvičení. Obvyklá časová náročnost je 3-4 hodiny na 1 lekci. Na konci každé lekce je povinný úkol, který je potřeba splnit v určeném termínu, je proto opravdu nutné studovat pravidelně. Na každou lekci jsou vyčleněny dva týdny ke studiu. Každý kurz je uzavřen závěrečným testem.

Kurzy probíhají zcela e-learningově a je proto potřeba mít k dispozici zařízení s připojením k internetu (na kterém přehrajete i například videa z youtube.com) a možnost přehrávat si zvuk.

Těšíme se na Vaše přihlášky.

Za tým e-LKA

Mgr. Pavla Koppová (tutorka kurzů)

http://e-lka.webnode.cz/

Poslední aktualizace: 04.03.2019, 15:35