e-learningový Knihovnický kurz

Cílem kurzu je poskytnout chybějící odborné vzdělání knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven.

Volný termín kurzuPodzim 2025 (září-prosinec)

Pro přihlášení  do kurzu využijte registrační formulář níže.

Každý týden bude spuštěn 1 tematický modul – ten bude obsahovat studijní text + stručný test, popřípadě malý samostatný úkol k vypracování (pro zjištění zpětné vazby posluchačů a porozumění tématu). Úkoly k modulům bude třeba splnit do 3 týdnů od zveřejnění.

Témata modulů:
Informační zázemí oboru                                                   
Legislativa k oboru                                                                                           
Informační fondy a typologie dokumentů                                                                
Akvizice                                                                              
Evidence knihovního fondu                                              
Knihovnické a informační služby                                        
Informační etika                                                                   
Jmenný popis                                                                      
Věcný popis                                                                     
Základy bibliografie a Metodika tvorby bibliografií a rešerší
Elektronické informační zdroje                                            
Digitální knihovny                                                              
Práce se čtenářem                                                             
Informační gramotnost                                                        
Online prezentace knihoven

Na závěr kurzu po splnění všech úkolů obdrží posluchači potvrzení (osvědčení) o absolvování kurzu (prozatím není akreditováno).
Školné 0,-
Tutor: Mgr. Jan Lidmila, autoři textů: lektoři z MZK + externisté z oboru.

Kontaktní osoba pro přihlášení: Mgr. Jan Lidmila, e-mail: Jan.Lidmila@mzk.cz
Umístění kurzu najdete na kurzy.knihovna.cz.

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 12.02.2024, 11:19