Učební texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník

Učební texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník ve středoškolské pozici dle Národní soustavy kvalifikací (verze pro zobrazení na monitoru).
UPOZORŇUJEME, že se jedná o verze textů z r. 2016. Zaktualizované verze učebních textů najdete v kurzech MZK.
Více informací zde: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci
Učební texty ve verzi pro tisk naleznete níže, v přílohách.

 1. Orientace v nakladatelské politice [PDF, 778.3 KB]
 2. Orientace v aktuálně vydávaných titulech [PDF, 135.61 KB]
 3. Orientace v základních elektronických informačních zdrojích [PDF, 1.26 MB]
 4. Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení [PDF, 220.18 KB]
 5. Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování [PDF, 526.27 KB]
 6. Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností [PDF, 338.44 KB]
 7. Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech [PDF, 646.88 KB]
 8. Zpracování jmenného záznamu dle platných standardů [PDF, 385 KB]
 9. Zpracování věcného katalogizačního záznamu dle platných standardů [PDF, 993.12 KB]
 10. Fyzická péče o knihovní fond [PDF, 1.01 MB]
 11. Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností [PDF, 477.76 KB]
 12. Ochrana a aktualizace knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností [PDF, 363.82 KB]
 13. Pořádání knihovních fondů [PDF, 237.59 KB]
 14. Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností [PDF, 413.37 KB]
 15. Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností [PDF, 1.26 MB]
 16. Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách [PDF, 723.39 KB]

V případě dalších dotazů kontaktujte, prosím, Mgr. Adélu Dilhofovou, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v roce 2016 v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK 1).

Ministerstvo kultury České republiky  VISK

PřílohaVelikost
01_a4_orientace_v_nakladat.pdf809.73 KB
02_a4_orientace_v_aktual_vydavanych_titulec.pdf149.61 KB
03_a4_orientace_v_eiz_05__57.pdf9.65 MB
04_a4_formalni_a_obsahova_analyza_textu_05.pdf245.98 KB
05_a4_vyhledavani_bibl_a_faktogr_inf_04.pdf1.3 MB
06_a4_evidence_katalogizace_a_adjustace_10.pdf430.68 KB
07_a4_ovladani_akis_05.pdf1.57 MB
08_jmenny_popis_skripta_fin_hv_09__tisk_02.pdf317.58 KB
09_a4_zpracovani_vecneho_katalog__str_22.pdf968.48 KB
10_a4_fyzicka_pece_o_knihovni_fond_06.pdf4.66 MB
11_a4_revize_knihovniho_fondu_05_str_17.pdf504.18 KB
12_a4_ochrana_a_aktualizace_kn_fondu_05__19.pdf385.35 KB
13_a4_poradani_knihov_fondu_06.pdf263.66 KB
14_a4_poskytovani_bibl_a_resersnich_sluzeb_.pdf6.05 MB
15_a4_poskytovani_vypujcnich_sluzeb_07.pdf467.73 KB
16_a4_odborna_komunikace_se_ctenari_06.pdf649.13 KB

Poslední aktualizace: 06.01.2020, 12:12