Učební texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník

Učební texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník ve středoškolské pozici dle Národní soustavy kvalifikací (verze pro zobrazení na monitoru).

Učební texty naleznete níže, v odkazech.

 1. Orientace v nakladatelské politice
 2. Orientace v aktuálně vydávaných titulech
 3. Orientace v základních elektronických informačních zdrojích I.
  Orientace v základních elektronických informačních zdrojích II.
 4. Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení
 5. Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování I.
  Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování II.
 6. Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností I.
  Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností II.
 7. Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech
 8. Zpracování jmenného záznamu dle platných standardů
 9. Zpracování věcného katalogizačního záznamu dle platných standardů I.
  Zpracování věcného katalogizačního záznamu dle platných standardů II.
 10. Fyzická péče o knihovní fond I.
  Fyzická péče o knihovní fond II.
 11. Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností
 12. Ochrana a aktualizace knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností
 13. Pořádání knihovních fondů
 14. Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností I.
  Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností II.
 15. Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností I.
  Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností II.
 16. Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

V případě dalších dotazů kontaktujte, prosím, Mgr. Jana Lidmilu, e-mail: lidmila@mzk.cz

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v roce 2016 v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK 1).

Ministerstvo kultury České republiky  VISK

Poslední aktualizace: 09.12.2022, 10:50