Učební texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník

Učební texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník dle Národní soustavy kvalifikací (verze pro zobrazení na monitoru).
Učební texty ve verzi pro tisk naleznete níže, v přílohách.

 1. Orientace v nakladatelské politice [PDF, 778.3 KB]
 2. Orientace v aktuálně vydávaných titulech [PDF, 135.61 KB]
 3. Orientace v základních elektronických informačních zdrojích [PDF, 1.26 MB]
 4. Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení [PDF, 220.18 KB]
 5. Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování [PDF, 526.27 KB]
 6. Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností [PDF, 338.44 KB]
 7. Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech [PDF, 646.88 KB]
 8. Zpracování jmenného záznamu dle platných standardů [PDF, 385 KB]
 9. Zpracování věcného katalogizačního záznamu dle platných standardů [PDF, 993.12 KB]
 10. Fyzická péče o knihovní fond [PDF, 1.01 MB]
 11. Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností [PDF, 477.76 KB]
 12. Ochrana a aktualizace knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností [PDF, 363.82 KB]
 13. Pořádání knihovních fondů [PDF, 237.59 KB]
 14. Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností [PDF, 413.37 KB]
 15. Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností [PDF, 1.26 MB]
 16. Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách [PDF, 723.39 KB]

V případě dalších dotazů kontaktujte, prosím, Mgr. Adélu Dilhofovou, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK 1).

Ministerstvo kultury České republiky  VISK

PřílohaVelikost
01_a4_orientace_v_nakladat.pdf809.73 KB
02_a4_orientace_v_aktual_vydavanych_titulec.pdf149.61 KB
03_a4_orientace_v_eiz_05__57.pdf9.65 MB
04_a4_formalni_a_obsahova_analyza_textu_05.pdf245.98 KB
05_a4_vyhledavani_bibl_a_faktogr_inf_04.pdf1.3 MB
06_a4_evidence_katalogizace_a_adjustace_10.pdf430.68 KB
07_a4_ovladani_akis_05.pdf1.57 MB
08_jmenny_popis_skripta_fin_hv_09__tisk_02.pdf317.58 KB
09_a4_zpracovani_vecneho_katalog__str_22.pdf968.48 KB
10_a4_fyzicka_pece_o_knihovni_fond_06.pdf4.66 MB
11_a4_revize_knihovniho_fondu_05_str_17.pdf504.18 KB
12_a4_ochrana_a_aktualizace_kn_fondu_05__19.pdf385.35 KB
13_a4_poradani_knihov_fondu_06.pdf263.66 KB
14_a4_poskytovani_bibl_a_resersnich_sluzeb_.pdf6.05 MB
15_a4_poskytovani_vypujcnich_sluzeb_07.pdf467.73 KB
16_a4_odborna_komunikace_se_ctenari_06.pdf649.13 KB

Poslední aktualizace: 30.03.2017, 12:17