Plán vzdělávání

Plán vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje
na rok 2024

Kurzy

Blended learningové kurzy akreditované MŠMT, dle Národní soustavy kvalifikací:
Knihovník katalogizátor / knihovnice katalogizátorka, Knihovník/knihovnice v přímých službách
Termín a podrobnosti viz: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

E-learningový kurz Služby knihoven
Termín: březen – červen 2024, maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-sluzby-knihoven

E-learnignový kurz Digitalizace knihoven
Termín: 26. 2. 2024 - 28. 4. 2024, maxim. 20 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach

E-learningový Knihovnický kurz
Termín: září – prosinec 2024, maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz

E-learningový kurz knihovnické angličtiny pro pokročilé (jaro) a pro výše pokročilé (podzim)
E-learningový kurz Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny (průběžně po celý rok)
E-learningový kurz GDPR pro knihovníky (průběžně po celý rok)

Všechny e-learningové kurzy najdete na: https://kurzy.knihovna.cz/

Zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací
Termín: leden a červen 2024 a dále dle potřeb
Více informací najdete zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

Jednorázové semináře a školení 

Připravuje se, bude doplňováno průběžně.

Technické vzdělávání v knihovnách
Termín: březen 2024

Současná severská literatura v českých překladech
Termín: březen 2024

Seminář Komunitní knihovna JMK 2023
Termín: duben 2024

Současná anglicky psaná literatura v českých překladech
Termín: květen 2024

Knihovníci knihovníkům – inspirace z knihoven VI. 
Termín: květen 2024

DNNT a digitální knihovny
Termín: červen 2024

Jak podat projekt v rámci programů VISK a K 21
Termín: říjen 2024

Zkušenosti ze zahraničních knihoven
Termín: listopad 2024

AI a knihovny
Termín: listopad 2024

Veškeré aktuální informace o vzdělávacích akcích najdete na stránce Kalendář akcí. V případě Vašeho zájmu se přihlašujte přes registrační formulář jednotlivých akcí.

Těšíme se na Vaši účast.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK Brno

Zpracoval Jan Lidmila 15. 1. 2024

Poslední aktualizace: 12.01.2024, 11:29