Plán vzdělávání

Plán vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje
na rok 2022

Kurzy

Blended learningové kurzy akreditované MŠMT, dle Národní soustavy kvalifikací:
Knihovník v přímých službách, Referenční knihovník, Knihovník – pracovník správy fondů, Knihovník katalogizátor a Knihovník akvizitér,

Termín a podrobnosti viz: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

E-learningový Knihovnický kurz
Termín:    září – prosinec 2022, maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz

E-learningový kurz Služby knihoven
Termíny: březen – červen 2022, maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-sluzby-knihoven

E-learnignový kurz Digitalizace knihoven
Termíny: březen – květen 2022, maxim. 30 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach

E-learningový kurz základů kybernetické bezpečnosti (průběžně po celý rok)

E-learningový kurz knihovnické angličtiny pro pokročilé (jaro) a pro výše pokročilé (podzim)

E-learningový kurz Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny (průběžně po celý rok)

E-learningový kurz GDPR pro knihovníky (průběžně po celý rok)

Všechny e-learningové kurzy najdete na: https://kurzy.knihovna.cz/

Zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací
Termín: leden a červen 2022 a dále dle potřeb
Více informací najdete zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

 

Jednorázové semináře a školení 

Připravuje se, bude doplňováno průběžně.

Knihovníci knihovníkům – inspirace z knihoven IV.
Lektoři: knihovníci z knihoven českých, moravských i dolnorakouských
Termín: 19. ledna 2022

Seminář cizojazyčná literatura v českém překladu - japonská, korejská literatura

Komiksová literatura

Metody kritického myšlení při společné četbě s dětmi
lektor: MgA. Nina Rutová
Termín: 3. května 2022

Seminář knihoven paměťových institucí

Technické vzdělávání v knihovnách (ozoboti, 3 D tiskárny, makespace aj.) - jak na to

Knihovny.cz aktuální novinky

Veškeré aktuální informace o vzdělávacích akcích najdete na stránce Kalendář akcí. V případě Vašeho zájmu se přihlašujte přes registrační formulář jednotlivých akcí.

Těšíme se na Vaši účast.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK Brno

Zpracovala Adéla Dilhofová 22. 11. 2021

Poslední aktualizace: 22.11.2021, 11:53