Plán vzdělávání

Plán vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje
na rok 2018

Kurzy

Kurzy Knihovník v přímých službách, Referenční knihovník, Knihovník – pracovník správy fondů dle NSK
Dokončení současného ročníku
Termín: 2. 1. 2018 – 28. 3. 2018

E-learningový Knihovnický kurz
Termíny: březen - červen 2018
             
  září – prosinec 2018, vždy maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz

E-learningový kurz Služby knihoven
Termíny: březen – červen 2018
                 září – prosinec 2018, vždy maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-sluzby-knihoven

E-learnignový kurz Digitalizace knihoven
Termíny: březen – květen 2018
                 říjen – prosinec 2018, vždy maxim. 30 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach

Zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací
Termín: duben 2018 a dále dle potřeb
Více informací najdete zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

Blended learningové kurzy Knihovník v přímých službách a Referenční knihovník pilotážní ročník (dotace VISK 1), 15 posluchačů v každém kurzu
Termín: září – prosinec 2018

 

Jednorázové semináře a školení 

Ochrana osobních údajů a GDPR
Lektor: NK ČR
Termín: 8. březen 2018

Kurz řešení konfliktních situací v knihovnách
Lektor: SORUDO
Termín: jaro 2018

Nové technologie v knihovnách: QR kódy a jejich využití

Využití Google nástrojů v knihovnické praxi

YouTube jako nástroj pro propagaci knihoven

Knihovníci knihovníkům – inspirace z knihoven II.
Lektoři: knihovníci z knihoven
Termín: listopad 2018

Přehledy současné zahraniční literatury
(angloamerické, severské, románské a německy psané)

Pravidla RDA a specializované dokumenty
Lektor: NK ČR
Termín: podzim

Novinky Knihovny.cz
Lektor: PhDr. Iva Zadražilová
Termín: listopad 2018

 

Veškeré aktuální informace o vzdělávacích akcích najdete na stránce Kalendář akcí. V případě Vašeho zájmu se přihlašujte přes registrační formulář jednotlivých akcí.

Těšíme se na Vaši účast.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK Brno

Zpracovala Adéla Dilhofová 8. 1. 2018

Poslední aktualizace: 29.01.2018, 16:07