Plán vzdělávání

Plán vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje
na rok 2023

Kurzy

Blended learningové kurzy akreditované MŠMT, dle Národní soustavy kvalifikací:
Knihovník katalogizátor / knihovnice katalogizátorka, Knihovník/knihovnice v přímých službách
Termín a podrobnosti viz: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

E-learningový kurz Služby knihoven
Termín: březen – červen 2023, maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-sluzby-knihoven

E-learnignový kurz Digitalizace knihoven
Termín: 27. 2. 2023 - 30. 4. 2023, maxim. 30 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach

E-learningový Knihovnický kurz
Termín: září – prosinec 2023, maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz

E-learningový kurz knihovnické angličtiny pro výše pokročilé e-LKA 3 (jaro) a kurz základů knihovnické angličtiny e-LKA 1 (podzim)

E-learningový kurz Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny (průběžně po celý rok)

E-learningový kurz GDPR pro knihovníky (průběžně po celý rok)

Všechny e-learningové kurzy najdete na: https://kurzy.knihovna.cz/

Zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací
Termín: leden a červen 2023 a dále dle potřeb
Více informací najdete zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

 

Jednorázové semináře a školení 

Připravuje se, bude doplňováno průběžně.

Dotační titul Obecní knihovny 2023 – jak uspět s žádostí
Termín: 8. 2. 2023, online 

Knihovny.cz – aktuální novinky
Lektorka: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.
Termín: 23. 3. 2023, online 

Současná německy psaná próza v českém překladu
Lektor: Mgr. Richard Guniš
Termín: 29.3.2023

Knihovníci knihovníkům – inspirace z knihoven V.
Lektoři: knihovníci z oceněných jihomoravských knihoven
Termín: duben 2023

Kurz MARC 21/RDA - Tištěné monografie - doporučená úroveň
Lektorka: PhDr. Hana Vochozková
Termín: 26.4.2023

Kurz MARC 21/RDA - Seriály a integrační zdroje
Lektorka: PhDr. Hana Vochozková
Termín: 17.5.2023

Školení Tritius a MARC 21
Lektoři: Alena Justinová, Pavel Straka a PhDr. Hana Vochozková
Termín: říjen 2023 

Architektura knihoven
Lektor: Mgr. Lenka Dostálová
Termín: listopad 2023

Současná česká literatura pro děti a mládež

Bookstart (Ve spolupráci s KJM.)

Veškeré aktuální informace o vzdělávacích akcích najdete na stránce Kalendář akcí. V případě Vašeho zájmu se přihlašujte přes registrační formulář jednotlivých akcí.

Těšíme se na Vaši účast.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK Brno

Zpracovali Monika Kratochvílová a Jan Lidmila 22. 1. 2023

Poslední aktualizace: 08.02.2023, 10:45