Plán vzdělávání

Plán vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje
na rok 2020

Kurzy

Blended learningové kurzy Knihovník v přímých službách, Referenční knihovník, Knihovník – pracovník správy fondů, Knihovník katalogizátor a Knihovník akvizitér, Samostatný knihovník správce digitální knihovny dle NSK
Termín a podrobnosti viz: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

E-learningový Knihovnický kurz
Termín:    září – prosinec 2020, maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz

E-learningový kurz Služby knihoven
Termíny: březen – červen 2020, maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-sluzby-knihoven

E-learnignový kurz Digitalizace knihoven
Termíny: březen – květen 2019, maxim. 30 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach

Zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací
Termín: leden a červen 2020 a dále dle potřeb
Více informací najdete zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

 

Jednorázové semináře a školení 

Tritius a Marc 21
Termín: březen 2020
Lektor: Alena Justinová, PhDr. Hana Vochozková

Duševně nemocní mezi námi
Termín: 25. a 26.3.2020
Lektor: Ing. et Mgr. Soňa Plháková

Katalogizační pravidla RDA a autority v praxi
Termín: duben 2020
Lektor:  PhDr. Hana Vochozková
 

Využití Google nástrojů v knihovnické praxi
Termín: bude upřesněn
Lektor: Mgr. Jan Matula, PhD.

Knihovníci knihovníkům – inspirace z knihoven IV.
Lektoři: knihovníci z knihoven
Termín: 25. listopadu 2020

Přehledy současné zahraniční literatury
(bude upřesněno)

Komiks v knihovnách
(bude upřesněno)

Volně dostupné nástroje pro tvorbu videí
Termín: bude upřesněno
Lektor: Vojtěch Hamerský

Knihovny na sociálních sítích - praktický workshop
(bude upřesněno)

Novinky Knihovny.cz
Lektor: PhDr. Iva Zadražilová
Termín: listopad 2020

 

Veškeré aktuální informace o vzdělávacích akcích najdete na stránce Kalendář akcí. V případě Vašeho zájmu se přihlašujte přes registrační formulář jednotlivých akcí.

Těšíme se na Vaši účast.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK Brno

Zpracovala Adéla Dilhofová 15. 1. 2020

Poslední aktualizace: 04.02.2020, 19:14