Plán vzdělávání

Plán vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje na rok 2017

Kurzy

Knihovnické kurzy dle Národní soustavy kvalifikací
Termín: září 2016 - duben 2017
Více informací najdete zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

E-learningový knihovnický kurz MZK
Termíny: březen - červen 2017
             
  září – prosinec 2017, vždy maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz

E-learningový kurz Služby knihoven
Termíny: březen – červen 2017
                 září – prosinec 2017, vždy maxim. 30 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-sluzby-knihoven

E-learnignový kurz Digitalizace knihoven

Termíny: duben – červen 2017
                 říjen – prosinec 2017, vždy maxim. 30 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach

Zkoušky a knihovnické kurzy dle Národní soustavy kvalifikací
Termín: září - prosinec 2017
Více informací najdete zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

Jednorázové semináře a školení

Kurz řešení konfliktních situací a seboebrany pro knihovnice
Termín: 7. března 2017
Místo konání: MZK, Malý sál

Inspirace ze zahraničních knihoven (Dánsko, Nizozemí, Finsko, Itálie, Chorvatsko)
Termín: 21. března 2017
Lektoři: Mgr. Dilhofová, Mgr. Lidmila, Mgr. Škop, Kristina Kvapil
Místo konání: MZK, Malý sál

Jen Facebook nestačí (Jak zapojit jiné nástroje pro marketing)
Termín: 6. dubna 2017
Lektor: Mgr. Bára Buchtová
Místo konání: MZK, Počítačová učebna

Tvorba propagačních materiálů knihoven
Termín: duben 2017
Lektor: Mgr. Petr Křivánek
Místo konání: MZK, počítačová učebna

MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
Termín: květen, dle zájmu bude upřesněno
Lektor: Mgr. Jan Matula,Ph.D.
Místo konání: MZK, počítačová učebna

Google Analytics a knihovny
Termín: duben - květen (bude upřesněno)
Lektor: Klára Boháčková Kunová
Místo konání: MZK, počítačová učebna

Katalogizační pravidla RDA
Termín: červen 2017
Lektor: PhDr. Hana Vochozková
Místo konání: Konferenční sál, přízemí

CLAVIUS v MARC 21 a RDA
Termín: září 2017
Lektoři: Alena Justinová a Pavel Straka, PhDr. Hana Vochozková
Místo konání: MZK, počítačová učebna

Bibliografické citace pro knihovníky
Termín: září 2017
Lektor: PhDr. Martin Krčál
Místo konání: počítačová učebna, 6. patro

Výměna zkušeností práce se čtenáři
Termín: říjen 2017
Místo konání: Konferenční sál, přízemí

Veškeré aktuální informace o vzdělávacích akcích najdete na stránce Kalendář akcí. V případě Vašeho zájmu se přihlašujte přes registrační formulář jednotlivých akcí.

Těšíme se na Vaši účast.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK Brno

Zpracovala Adéla Dilhofová 16. 1. 2017

Poslední aktualizace: 15.02.2017, 12:47