Plán vzdělávání

Plán vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje
na rok 2019

Kurzy

Blended learningové kurzy Knihovník v přímých službách, Referenční knihovník, Knihovník – pracovník správy fondů, Knihovník katalogizátor a Knihovník akvizitér dle NSK
Termín a podrobnosti viz: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

E-learningový Knihovnický kurz
Termíny: březen - červen 2019
             
  září – prosinec 2019, vždy maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz

E-learningový kurz Služby knihoven
Termíny: březen – červen 2019
                 září – prosinec 2019, vždy maxim. 50 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-sluzby-knihoven

E-learnignový kurz Digitalizace knihoven
Termíny: březen – květen 2019
                 říjen – prosinec 2019, vždy maxim. 30 účastníků
Registrace a více informací ke kurzu zde:  http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach

Zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací
Termín: leden a červen 2019 a dále dle potřeb
Více informací najdete zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

 

Jednorázové semináře a školení 

Tritius a Marc 21
Termín: březen 2019

Nové technologie v knihovnách: QR kódy a jejich využití

Využití Google nástrojů v knihovnické praxi

Knihovníci knihovníkům – inspirace z knihoven III.
Lektoři: knihovníci z knihoven
Termín: 27. listopadu 2019

Přehledy současné zahraniční literatury
(angloamerické, severské, asijské, )

Pravidla RDA a specializované dokumenty
Lektor: NK ČR
Termín: podzim

Novinky Knihovny.cz
Lektor: PhDr. Iva Zadražilová
Termín: listopad 2018

 

Veškeré aktuální informace o vzdělávacích akcích najdete na stránce Kalendář akcí. V případě Vašeho zájmu se přihlašujte přes registrační formulář jednotlivých akcí.

Těšíme se na Vaši účast.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK Brno

Zpracovala Adéla Dilhofová 8. 1. 2018

Poslední aktualizace: 18.02.2019, 10:51