e-learningový kurz Služby knihoven

Cílem kurzu je poskytnout rozšiřující (inovační) vzdělání vedoucím i řadovým pracovníkům služeb z řad veřejných profesionálních knihoven.

Volný termín kurzu: září - prosinec 2017
POZOR! - kapacita jarního běhu je již naplněna, hlásit se můžete na podzimní termín!

Pro přihlášení  využijte registrační formulář níže.
E-learningový kurz je tutorovaný,  v rozsahu 13 modulů. Školné: 0,-

Přehled témat:
1. Úvod do právního rámce služeb
2. Informační etika a knihovny
3. Meziknihovní služby a jejich zdroje
4. Referenční služby
5. Volné elektronické informační zdroje
6. Licencované elektronické informační zdroje
7. Rešeršní služby
8. Služby specifickým skupinám uživatelů
9. Komunikace s uživateli knihoven
10. Výzkumy uživatelských potřeb
11. Prostorové možnosti knihovny a vybavení knihoven
12. Organizování akcí v knihovnách
13. Benchmarking knihoven


Každý týden bude spuštěn 1 tematický modul – ten bude obsahovat studijní text + stručný test, popřípadě malý samostatný úkol k vypracování (pro zjištění zpětné vazby posluchačů a porozumění tématu). Úkoly k modulům bude třeba splnit do 3 týdnů od zveřejnění.
Kurz bude umožňovat možnost diskuse nad odbornými tématy, s autory textů i účastníky kurzu navzájem.

Na závěr kurzu po splnění všech úkolů obdrží posluchači potvrzení (osvědčení) o absolvování kurzu.

Tutor: Mgr. Jan Lidmila,  autoři textů: odborní pracovníci z MZK + externisté z oboru.

Kontaktní osoba pro přihlášení: Mgr. Jan Lidmila, e-mail: lidmila@mzk.cz
Umístění kurzu najdete na kurzy.knihovna.cz.

Těšíme se na Vaši účast.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK Brno

logo JMK

Poslední aktualizace: 24.02.2017, 12:17