e-learningový kurz Služby knihoven

Cílem kurzu je poskytnout rozšiřující (inovační) vzdělání vedoucím i řadovým pracovníkům služeb z řad veřejných profesionálních knihoven.

Volný termín kurzu: březen - červen 2025

Pro přihlášení využijte registrační formulář níže.
E-learningový kurz je tutorovaný, v rozsahu 15 modulů. Školné: 0,-

Přehled témat:

 1. Úvod do právního rámce služeb
 2. Meziknihovní služby a jejich zdroje
 3. Referenční služby
 4. Rešeršní služby
 5. Volné elektronické informační zdroje
 6. Licencované elektronické informační zdroje
 7. Služby specifickým skupinám uživatelů
 8. Prostorové možnosti knihovny a vybavení knihoven
 9. Příprava a organizace akcí
 10. Výzkumy uživatelských potřeb
 11. Designové myšlení pro knihovny
 12. Marketing v knihovnách
 13. Efektivní komunikace s uživateli
 14. Dětské čtenářství v knihovnách
 15. Benchmarking knihoven


Každý týden bude spuštěn 1 tematický modul – ten bude obsahovat studijní text + stručný test, popřípadě malý samostatný úkol k vypracování (pro zjištění zpětné vazby posluchačů a porozumění tématu). Úkoly k modulům bude třeba splnit do 3 týdnů od zveřejnění.
Kurz bude umožňovat možnost diskuse nad odbornými tématy, s autory textů i účastníky kurzu navzájem.

Na závěr kurzu po splnění všech úkolů obdrží posluchači potvrzení (osvědčení) o absolvování kurzu.

Tutor: Mgr. Jan Lidmila,  autoři textů: odborní pracovníci z MZK + externisté z oboru.

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Lidmila, e-mail: Jan.Lidmila@mzk.cz
Umístění kurzu najdete na kurzy.knihovna.cz.

Těšíme se na Vaši účast.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK Brno

Poslední aktualizace: 04.03.2024, 13:01