Knihovnické kurzy a zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací

Informace ke kurzům:

V roce 2024 nabízíme tyto kurzy akreditované MŠMT:

  • Knihovník katalogizátor / Knihovnice katalogizátorka - kapacita kurzu je naplněna
  • Knihovník/knihovnice v přímých službách - kapacita kurzu je naplněna

MZK si vyhrazuje právo kurz neotevřít v případě nenaplnění kapacity kurzu.

Termín zahájení kurzů:
Knihovník katalogizátor / Knihovnice katalogizátorka - březen-květen 2024, 5 dní prezenční výuky v MZK v termínech 20.3., 3.4., 17.4., 9.5. a 22.5.
Knihovník/knihovnice v přímých službách - září-prosinec 2024, 6 dní prezenční výuky v MZK.

Kurzy budou určeny široké odborné veřejnosti jako doplnění chybějící kvalifikace. Budou realizovány formou blended learningu, tedy kombinací distančního studia (e-learningu) a frontální výuky (workshopů).  Obsahově kurzy vychází z profesních kvalifikací daných v Národní soustave kvalifikací: https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-37 Cílem kurzů je připravit posluchače k úspěšnému absolvování této zkoušky dle NSK. Kurzy jsou akreditované MŠMT - Rozhodnutí o udělení akreditace (pdf.).

V e-learningnovém kurzu se  pravidelně každý týden studentům otevře vždy jedno dané téma v podobě studijních materiálů, konkrétně: učební texty určené k samostudiu, videa s praktickými postupy a další edukativní materiály. Součástí budou průběžné procvičovací úkoly z praxe a samostatné úkoly.

Frontální výuka
bude mít podobu praktického školení či semináře, který se bude konat (vždy po 8 hodinách výuky, tzn. od 9.00 - 16.00 cca 1x 3 týdny) v počítačové učebně Moravské zemské knihovny v Brně.

POZOR! Zkouška není součástí kurzů. Je nutné přihlásit se k ní zvlášt
- viz níže.

Přihlášky do jednotlivých kurzů najdete v přílohách níže. Zasílejte, prosím, v originále českou poštou do MZK v Brně na jméno Jana Lidmily.
Kurzy jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven VISK 2.
Platba za kurzy (s podporou VISK MK ČR): 1.000.-

Informace ke zkouškám:
MZK je
na základě rozhodnutí MK ČR podle zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání autorizovanou osobou pro výše uvedené kvalifikace.  Rozhodnutí o udělení autorizace (pdf).
Náplň jednotlivých profesních kvalifikací najdete na webu Národní soustavy kvalifikací
Ke zkoušce se lze přihlásit BEZ absolvování příslušného kurzu.

Platba za zkoušku: 3.000,- bez absolvování kurzu v MZK, 1.500,- pro absolventy kurzu v MZK u všech profesních kvalifikací

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Lidmila, tel.: 541 646 125, e-mail: lidmila@mzk.cz

Přihlášky ke zkoušce najdete v přílohách níže.
Zkoušky se konají v počítačové učebně MZK a jsou veřejné.

Pomůcky ke zkoušce:
Aktuální manuál ke zkoušce:
LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 – tištěné a elektronické monografie – katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu [online]. Praha: [Národní knihovna České republiky], 2014, aktualizace srpen 2016 [cit. 2017-03-02], 154 s. Dostupné z:  http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
Uchazeči budou mít k dispozici tuto příručku v tištěné podobě, nesmějí u zkoušky používat online verzi tohoto manuálu ani vlastní příručky.
Další aktuální zdroje k problematice jmenného a věcného zpracování najdete v těchto výukových materiálech:
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/08_jmenny_popis_skripta_fin_hv_09.pdf
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/vecny_popis-i.pdf
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/vecny-popis-ii.pdf

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

PřílohaVelikost
Přihláška do kurzu Knihovník katalogizátor / Knihovnice katalogizátorka.pdf116.55 KB
Přihláška do kurzu Knihovník/knihovnice v přímých službách.pdf116.64 KB
Přihláška ke zkoušce NSK - Knihovník katalogizátor / Knihovnice katalogizátorka.doc100 KB
Přihláška ke zkoušce NSK - Knihovník/knihovnice v přímých službách.doc100.5 KB
Přihláška ke zkoušce NSK - Samostatný knihovník správce / samostatná knihovnice správkyně digitální knihovny.doc100.5 KB

Poslední aktualizace: 11.03.2024, 11:36