Knihovnické kurzy a zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací

Informace ke kurzům:

Aktuálně jsou všechny kurzy obsazeny.

V roce 2020 nabízíme tyto kurzy akreditované MŠMT:
kurz Knihovník akvizitér, Knihovník katalogizátor a Knihovník pracovník správy fondů,

kurz Referenční knihovník a kurz Knihovník v přímých službách.

NOVĚ nabízíme první pilotážní ročník kurzu Samostatný knihovník správce digitální knihovny.

Kurzy budou určeny široké odborné veřejnosti jako doplnění chybějící kvalifikace. Budou realizovány formou blended learningu, tedy kombinací distančního studia (e-learningu) a frontální výuky (workshopů).

V e-learningnovém kurzu se  pravidelně každý týden studentům otevře vždy jedno dané téma v podobě studijních materiálů, konkrétně: učební texty určené k samostudiu, videa s praktickými postupy a další edukativní materiály. Součástí budou průběžné procvičovací úkoly z praxe a samostatné úkoly.

Frontální výuka
bude mít podobu praktického školení či semináře, který se bude konat (vždy po 8 hodinách výuky, tzn. od 9.00 - 16.00 cca 1x 3 týdny) v počítačové učebně Moravské zemské knihovny v Brně.

Cílem kurzů je připravit posluchače k úspěšnému absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.

POZOR! Zkouška není součástí kurzů. Je nutné přihlásit se k ní zvlášt - viz níže.  Předpokládaný termín: leden 2021.

Přihlášky do jednotlivých kurzů najdete v přílohách níže, zasílejte, prosím, v originále českou poštou do MZK v Brně na jméno A. Dilhofové.
Kurzy jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven VISK 2.
Platba za kurzy (s podporou VISK MK ČR): 1.000.-

Informace ke zkouškám:
MZK je
na základě rozhodnutí MK ČR podle zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání autorizovanou osobou pro výše uvedené kvalifikace.  Rozhodnutí o udělení autorizace (pdf).
Náplň jednotlivých profesních kvalifikací najdete na webu Národní soustavy kvalifikací
Ke zkoušce se lze přihlásit BEZ absolvování příslušného kurzu.

Platba za zkoušku: Knihovník pracovník správy fondů 2.000,- bez absolvování kurzu v MZK, ostatní profesní kvalifikace 3.000,- bez absolvování kurzu v MZK
1.500,- pro absolventy kurzu MZK u všch profesních kvalifikací

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Dilhofová, tel.: 541 646 126, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Přihlášky ke zkoušce najdete v přílohách níže.
Zkoušky se konají v počítačové učebně MZK a jsou veřejné.

Pomůcky ke zkoušce:
Aktuální manuál ke zkoušce:
LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 – tištěné a elektronické monografie – katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu [online]. Praha: [Národní knihovna České republiky], 2014, aktualizace srpen 2016 [cit. 2017-03-02], 154 s. Dostupné z:  http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
Uchazeči budou mít k dispozici tuto příručku v tištěné podobě, nesmějí u zkoušky používat online verzi tohoto manuálu ani vlastní příručky.
Další aktuální zdroje k problematice jmenného a věcného zpracování najdete v těchto výukových materiálech:
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/08_jmenny_popis_skripta_fin_hv_09.pdf
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/09_zpracovani_vecneho_katalog.zaznamu_09.pdf

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

PřílohaVelikost
prihlaska_knihovnik_akviziter_2020.pdf145.03 KB
prihlaska_knihovnik_katalogizator_2020.pdf144.48 KB
prihlaska_knihovnik_pracovnik_spravy_fondu_2020.pdf144.65 KB
prihlaska_kurz_knihovnik_v_primych_sluzbach_2020.pdf144.58 KB
prihlaska_referencni_knihovnik_2020.pdf144.95 KB
prihlaska_samostatny_knihovnik_spravce_digitalni_knihovny_2020.pdf143.91 KB
prihlaska_ke_zkousce_-_knihovnik_akviziter.doc71.5 KB
prihlaska_ke_zkousce_-_katalogizator.doc71.5 KB
prihlaska_ke_zkousce_-_knihovnik_spravce_knihovnich_fondu.doc71.5 KB
prihlaska_ke_zkousce_-_knihovnik_v_primych_sluzbach.doc71.5 KB
prihlaska_ke_zkousce_-_referencni_knihovnik.doc71.5 KB

Poslední aktualizace: 31.08.2020, 14:34