Knihovnické kurzy a zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací

Informace ke kurzům:
Plánovaný termín kurzů:
od 20. září 2017 do 11. dubna 2018
Kurzy budou probíhat vždy každou středu, v době od 9.00 do 16.00 v počítačové učebně MZK.
Kurzy jsou simultánně tlumočeny do českého znakového jazyka a z něj.
MZK obdržela akreditaci MŠMT pro kurzy všech pěti profesních kvalifikací, které mohou, ale nemusí předcházet přihlášení ke zkoušce.
Rozhodnutí o udělení akreditace (pdf). Akreditace je platná do 22. ledna 2019.
Přihlášky do jednotlivých kurzů najdete v přílohách níže, zasílejte prosím nejpozději do 8. září 2017.
MZK kurz neotevře v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků kurzu. MZK potvrdí otevření kurzu nejpozději do 12. září 2017.

K dispozici je v současné době celkem 5 profesních kvalifikací knihovníka:

  • Knihovník akvizitér,
  • Knihovník katalogizátor,
  • Knihovník pracovník správy fondů,
  • Knihovník v přímých službách,
  • Referenční knihovník

Platba za kurzy:
Knihovník akvizitér – 120 hodin, cena 4.000,-
Knihovník katalogizátor – 120 hodin, cena 4.000,-
Knihovník pracovník správy fondů – 80 hodin, cena 3.000,-
Knihovník v přímých službách – 120 hodin, cena 4.000,-
Referenční knihovník – 160 hodin, cena 5.000,-

Informace ke zkouškám:
MZK je
na základě rozhodnutí MK ČR podle zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání autorizovanou osobou pro výše uvedené kvalifikace.  Rozhodnutí o udělení autorizace (pdf).
Tato autorizace je platná do 18. 8. 2020. Náplň jednotlivých profesních kvalifikací najdete na webu Národní soustavy kvalifikací
Ke zkoušce se lze přihlásit BEZ absolvování příslušného kurzu.

Proběhnuté termíny zkoušek v r. 2017:
24.4. Knihovník katalogizátor
25.4. Referenční knihovník - 1.termín
26.4. Knihovník v přímých službách 
27.4. Knihovník pracovník správy fondů
28.4. Referenční knihovník - 2.termín
3.5. Knihovník v přímých službách
12.5.2017 Referenční knihovník

Nové termíny zkoušek v r. 2018:
Referenční knihovník: 4.4., 11.4.,16.4., 18.4.2018
Knihovník v přímých službách: 5.4., 9.4., 12.4.2018
Knihovník pracovník správy fondů: 6.4. a 10.4.2018

Přihlášky ke zkoušce najdete v přílohách níže.
Zkoušky se konají v počítačové učebně MZK a jsou veřejné.

Pomůcky ke zkoušce:
Aktuální manuál ke zkoušce:
LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 – tištěné a elektronické monografie – katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu [online]. Praha: [Národní knihovna České republiky], 2014, aktualizace srpen 2016 [cit. 2017-03-02], 154 s. Dostupné z:  http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
Uchazeči budou mít k dispozici tuto příručku v tištěné podobě, nesmějí u zkoušky používat online verzi tohoto manuálu ani vlastní příručky.
Další aktuální zdroje k problematice jmenného a věcného zpracování najdete v těchto výukových materiálech:
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/08_jmenny_popis_skripta_fin_hv_09.pdf
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/09_zpracovani_vecneho_katalog.zaznamu_09.pdf

Platba za zkoušku: Knihovník pracovník správy fondů 2.000,- bez absolvování kurzu v MZK, ostatní profesní kvalifikace 3.000,- bez absolvování kurzu v MZK
1.500,- pro absolventy kurzu MZK u všch profesních kvalifikací

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Dilhofová, tel.: 541 646 126, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

PřílohaVelikost
prihlaska_ke_zkousce_katalogizator.doc60 KB
prihlaska_ke_zkousce_knihovnik_v_primych_sluzbach.doc60 KB
prihlaska_ke_zkousce_pracovnik_spravy_fondu.doc60 KB
prihlaska_ke_zkousce_referencni_knihovnik.doc60 KB
prihlaska_knihovnik_akviziter.pdf133.64 KB
prihlaska_knihovnik_katalogizator.pdf131.71 KB
prihlaska_knihovnik_pracovnik_spravy_fondu.pdf131.88 KB
prihlaska_knihovnik_v_primych_sluzbach.pdf131.59 KB
prihlaska_referencni_knihovnik.pdf132.21 KB

Poslední aktualizace: 21.02.2018, 11:24