Knihovnické kurzy a zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací

Informace ke kurzům:

V roce 2022 nabízíme tyto kurzy akreditované MŠMT:

  • Knihovník akvizitér
  • Knihovník katalogizátor
  • Knihovník pracovník správy fondů
  • Referenční knihovník 
  • Knihovník v přímých službách

MZK si vyhrazuje právo kurz neotevřít v případě nenaplnění kapacity kurzu.
Termín zahájení kurzů: březen 2022 a září 2022.

Kurzy budou určeny široké odborné veřejnosti jako doplnění chybějící kvalifikace. Budou realizovány formou blended learningu, tedy kombinací distančního studia (e-learningu) a frontální výuky (workshopů).  Obsahově kurzy vychází z profesních kvalifikací daných v Národní soustave kvalifikací: https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-37 Cílem kurzů je připravit posluchače k úspěšnému absolvování této zkoušky dle NSK.


V e-learningnovém kurzu se  pravidelně každý týden studentům otevře vždy jedno dané téma v podobě studijních materiálů, konkrétně: učební texty určené k samostudiu, videa s praktickými postupy a další edukativní materiály. Součástí budou průběžné procvičovací úkoly z praxe a samostatné úkoly.

Frontální výuka
bude mít podobu praktického školení či semináře, který se bude konat (vždy po 8 hodinách výuky, tzn. od 9.00 - 16.00 cca 1x 3 týdny) v počítačové učebně Moravské zemské knihovny v Brně.

POZOR! Zkouška není součástí kurzů. Je nutné přihlásit se k ní zvlášt
- viz níže.

Přihlášky do jednotlivých kurzů najdete v přílohách níže. Zasílejte, prosím, v originále českou poštou do MZK v Brně na jméno A. Dilhofové.
Kurzy jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven VISK 2.
Platba za kurzy (s podporou VISK MK ČR): 1.000.-

Informace ke zkouškám:
MZK je
na základě rozhodnutí MK ČR podle zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání autorizovanou osobou pro výše uvedené kvalifikace.  Rozhodnutí o udělení autorizace (pdf).
Náplň jednotlivých profesních kvalifikací najdete na webu Národní soustavy kvalifikací
Ke zkoušce se lze přihlásit BEZ absolvování příslušného kurzu.

Platba za zkoušku: Knihovník pracovník správy fondů 2.000,- bez absolvování kurzu v MZK, ostatní profesní kvalifikace 3.000,- bez absolvování kurzu v MZK
1.500,- pro absolventy kurzu MZK u všch profesních kvalifikací

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Dilhofová, tel.: 541 646 126, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Přihlášky ke zkoušce najdete v přílohách níže.
Zkoušky se konají v počítačové učebně MZK a jsou veřejné.

Pomůcky ke zkoušce:
Aktuální manuál ke zkoušce:
LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 – tištěné a elektronické monografie – katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu [online]. Praha: [Národní knihovna České republiky], 2014, aktualizace srpen 2016 [cit. 2017-03-02], 154 s. Dostupné z:  http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
Uchazeči budou mít k dispozici tuto příručku v tištěné podobě, nesmějí u zkoušky používat online verzi tohoto manuálu ani vlastní příručky.
Další aktuální zdroje k problematice jmenného a věcného zpracování najdete v těchto výukových materiálech:
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/08_jmenny_popis_skripta_fin_hv_09.pdf
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/09_zpracovani_vecneho_katalog.zaznamu_09.pdf

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

PřílohaVelikost
prihlaska_knihovnik_akviziter_2022.pdf128.81 KB
prihlaska_knihovnik_katalogizator_2022.pdf128.54 KB
prihlaska_knihovnik_pracovnik_spravy_fondu_2022.pdf130.17 KB
prihlaska_knihovnik_v_primych_sluzbach_2022.pdf131.19 KB
prihlaska_referencni_knihovnik_2022.pdf128.19 KB
prihlaska_ke_zkousce_nsk_-_knihovnik_akviziter.doc100 KB
prihlaska_ke_zkousce_nsk_-_katalogizator.doc100 KB
prihlaska_ke_zkousce_nsk_-_knihovnik_spravce_knihovnich_fondu.doc100 KB
prihlaska_ke_zkousce_nsk_-_knihovnik_v_primych_sluzbach.doc71.5 KB
prihlaska_ke_zkousce_nsk_-_referencni_knihovnik.doc100 KB
prihlaska_ke_zkousce_nsk_-_samostatny_knihovnik_spravce_digitalni_knihovny.doc100 KB

Poslední aktualizace: 22.02.2022, 11:43