Knihovnické kurzy a zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací

Informace ke kurzům:
Nabízíme tyto kurzy:
kurz Knihovník akvizitér, Knihovník katalogizátor a Knihovník pracovník správy fondů

- termín konání: 4. března až 31. května 2019
kurz Referenční knihovník - volná místa a kurz Knihovník v přímých službách - oba kurzy jsou akreditované MŠMT. Tato akreditace je platná do 25. 2. 2022.
- termín konání: 2. září až 31. prosince 2019
Kurzy budou určeny široké odborné veřejnosti jako doplnění chybějící kvalifikace. Budou realizovány formou blended learningu, tedy kombinací distančního studia (e-learningu) a frontální výuky (workshopů).

V e-learningnovém kurzu se  pravidelně každý týden studentům otevře vždy jedno dané téma v podobě studijních materiálů, konkrétně: učební texty určené k samostudiu, videa s praktickými postupy a další edukativní materiály. Součástí budou průběžné procvičovací úkoly z praxe a samostatné úkoly.

Frontální výuka
bude mít podobu praktického školení či semináře, který se bude konat v uvedených rozmezích v počítačové učebně Moravské zemské knihovny v Brně.
Předpokládané termíny výuky
(vždy po 8 hodinách výuky, tzn. od 9.00 - 16.00):
kurz Referenční knihovník:  24.9., 8.10., 22.10., 6.11., 19.11., 10.12.
kurz Knihovník v přímých službách: 18.9., 2.10., 16.10., 5.11., 20.11., 4.12., 18.12.
Cílem kurzů je připravit posluchače k úspěšnému absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.

POZOR! Zkouška není součástí kurzů. Je nutné přihlásit se k ní zvlášt - viz níže. 

Přihlášky do jednotlivých kurzů najdete v přílohách níže, zasílejte prosím nejpozději do 20. února 2019 (u jarních kurzů) a do 26. srpna (u podzimních kurzů) v originále českou poštou do MZK v Brně na jméno A. Dilhofové.
Kurzy jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven VISK 1.
Platba za kurzy (s podporou VISK MK ČR): 1.000.-

Informace ke zkouškám:
MZK je
na základě rozhodnutí MK ČR podle zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání autorizovanou osobou pro výše uvedené kvalifikace.  Rozhodnutí o udělení autorizace (pdf).
Tato autorizace je platná do 18. 8. 2020. Náplň jednotlivých profesních kvalifikací najdete na webu Národní soustavy kvalifikací
Ke zkoušce se lze přihlásit BEZ absolvování příslušného kurzu.

Platba za zkoušku: Knihovník pracovník správy fondů 2.000,- bez absolvování kurzu v MZK, ostatní profesní kvalifikace 3.000,- bez absolvování kurzu v MZK
1.500,- pro absolventy kurzu MZK u všch profesních kvalifikací

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Dilhofová, tel.: 541 646 126, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Přihlášky ke zkoušce najdete v přílohách níže.
Zkoušky se konají v počítačové učebně MZK a jsou veřejné.

Pomůcky ke zkoušce:
Aktuální manuál ke zkoušce:
LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 – tištěné a elektronické monografie – katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu [online]. Praha: [Národní knihovna České republiky], 2014, aktualizace srpen 2016 [cit. 2017-03-02], 154 s. Dostupné z:  http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
Uchazeči budou mít k dispozici tuto příručku v tištěné podobě, nesmějí u zkoušky používat online verzi tohoto manuálu ani vlastní příručky.
Další aktuální zdroje k problematice jmenného a věcného zpracování najdete v těchto výukových materiálech:
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/08_jmenny_popis_skripta_fin_hv_09.pdf
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/09_zpracovani_vecneho_katalog.zaznamu_09.pdf

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

PřílohaVelikost
prihlaska_kurz_knihovnik_akviziter.pdf137.05 KB
prihlaska_kurz_knihovnik_katalogizator.pdf136.61 KB
prihlaska_kurz_knihovnik_pracovnik_spravy_fondu.pdf136.76 KB
prihlaska_kurz_knihovnik_v_primych_sluzbach.pdf136.54 KB
prihlaska_kurz_referencni_knihovnik.pdf137.1 KB
prihlaska_ke_zkousce_-_knihovnik_akviziter.doc71.5 KB
prihlaska_ke_zkousce_-_katalogizator.doc71.5 KB
prihlaska_ke_zkousce_-_knihovnik_spravce_knihovnich_fondu.doc71.5 KB
prihlaska_ke_zkousce_-_knihovnik_v_primych_sluzbach.doc71.5 KB
prihlaska_ke_zkousce_-_referencni_knihovnik.doc71.5 KB

Poslední aktualizace: 25.09.2019, 16:55