Benchmarking – měření výkonů v knihovnách

Konání akce: 
08.12.2010, 09:30 - 14:30

Moravská zemská knihovna v Brně

Vás srdečně zve na seminář

Benchmarking – měření výkonů v knihovnách

Termín: středa 8. prosince 2010 od 9.30 do 14.30
Místo konání: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, malý sál (6. patro)

Program

Seminář je zaměřen na hodnocení výkonů ve veřejných knihovnách. Přednášky budou přínosné a zajímavé i pro knihovny, které nejsou zapojené do projektu Benchmarking.
Seznámíme se i s měřením výkonů činnosti vysokoškolských knihoven.

  1. Projekt Benchmarking knihoven v ČR,
    Spokojenost uživatelů – dotazníkové šetření,
    Novela standardů VKIS

    PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR
  2. Vstup Knihovny univerzitního kampusu MU do BIX
    Mgr. Zdeňka Dohnálková, vedoucí KUK MU Brno
Kontakt: Mgr. Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně, úsek knihovnictví, tel.: 541 646 125, e-mail: jana.nejezchlebova@mzk.cz
Přihlášky: přihlašujte se, prosím, pomocí přihlašovacího formuláře.
Doprava: ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.
Vlakové nádraží: tramvajové linky č. 12, 13 (přímé spoje), viz výše.
Kde nás najdete

Těšíme se na Vaši účast

Mgr. Tomáš Gec
ředitel MZK Brno

Poslední aktualizace: 05.04.2011, 10:40