Biblioterapie v knihovnické praxi

Konání akce: 
06.06.2019, 10:00 - 13:00

Náplň akce:
Posluchači se v průběhu semináře seznámí s celkovým uceleným pohledem na bibliotereapii. Přednáška bude věnována její historii, propagátorům a tomu, co je a co není biblioterapie. Zazní i návod, jak biblioterapii zařadit do služeb pro veřejnost. Součástí programu budou také konkrétní případy z praxe a na závěr malá ochutnávka relaxační biblioterapie.

Lektor: Marcela Kořínková, Knihovna Kroměřížska
Místo konání: MZK, Malý sál v 6. patře

Organizátor školení:Mgr. Adéla Dilhofová, e-mail: Adela.Dilhofova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Doprava do MZK:
Vlakové nádraží: tramvajová linka č. 12 (přímý spoj), zastávka Nerudova. 

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 21.05.2019, 09:32