E-knihy v knihovnách, informace, tipy, příklady

Konání akce: 
09.11.2023, 09:00 - 13:00

Výpůjčky e-knih se staly součástí standardních služeb mnoha veřejných knihoven, výjimkou nejsou ani malé obecní knihovny. Novinkou je možnost e-výpůjček audioknih, které začala nabízet Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Knihovny mohou využít při zahájení výpůjček e-knih a e-audioknih dotaci MK ČR VISK3.

 

Na semináři se představí nakladatelství Palmknihy, největší poskytovatel e-knih a nově i e-audioknih u nás. Ve druhé části vystoupí zástupci knihoven, obecních a profesionálních knihoven, které již e-výpůjčky poskytují, a seznámí účastníky s úskalími e-výpůjček, co jim služba přinesla a zda přispěla ke zvýšení zájmu o služby knihovny.


Cíl semináře: podpořit zájem o e-výpůjčky zejména v profesionálních knihovnách a rozšířit počet knihoven, které tuto službu nabízejí.

 

Lektorka:

Jana Weinfurtner, specialistka pro knihovny ve společnosti Palmknihy - má na starosti implementace a školení nových knihoven při zavádění e-Výpůjček a audio výpůjček. 

 

 

Místo konání: Moravská zemská knihovna, konferenční sál, přízemí

 

Organizátor školení: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, Monika.Kratochvilova@mzk.cz


 

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

 

Doprava do MZK:
Vlakové nádraží: tramvajová linka č. 12 (přímý spoj), zastávka Nerudova.


 

 

 

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 06.11.2023, 10:30