Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život

Konání akce: 
24.11.2010, 08:30 - 25.11.2010, 14:00

Moravská zemská knihovna v Brně
Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno
Klub školních knihoven SKIP ČR

Vás srdečně zvou na konferenci

Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život

(Jak ovlivňují a mění informační vzdělávání moderní technologie?)

Určení: ředitelům středních a základních škol, vedoucím školních knihoven a informačních center škol, knihovníkům veřejných knihoven
Termín: 24.–25. listopadu 2010
Místo konání: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, konferenční sál (přízemí)
Akreditace: konference je akreditována MŠMT v rámci DVPP pod č. j. 16 659/2010-25-475a
Osvědčení: vydává účastníkům Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno

Program

Středa 24. listopadu 2010

08.30–09.30 Prezence
09.30–16.00 Konference
 1. Vystoupení zástupců MŠMT, MK ČR a školských orgánů JMK
 2. Globální rozvojové vzdělávání – Svět do všech předmětů
  Mgr. Kristýna Hrubanová, Společnost pro Fair Trade; prezentace ke stažení
 3. Informační vzdělávání uživatelů knihoven
  Mgr. Jana Nejezchlebová, MZK
 4. Vysokoškolští studenti – přichází éra "digitální" generace?
  Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., Ústav pedagogických věd FF MU Brno; prezentace ke stažení
 5. Výukové metody informačního vzdělávání v Knihovně univerzitního kampusu MU
  Mgr. Jiří Kratochvíl, Knihovna UK MU; prezentace ke stažení
 6. Co čeká generaci alfa
  Jan Wagner, šéfredaktor webu ceskaskola, CPress
 7. Podpora citatelskych aktivit v skolskych knizniciach na Slovensku
  Mgr. Rozalia Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica Bratislava; prezentace ke stažení
 8. Služby NPKK Praha učitelům a studentům učitelství, projekty na podporu čtenářské gramotnosti
  Mgr. Alice Košková, ředitelka NPKK Praha; prezentace ke stažení
 9. Tištěné a elektronické zdroje informací v domácí studijní činnosti žáků
  PhDr. Jitka Jursová, Technická univerzita Liberec; prezentace ke stažení
 10. Centrum vizuální historie MALACH
  Mgr. Jakub Mlynář, koordinátor projektu, UK Praha; prezentace ke stažení
 11. E- knihovna a vizuální knihovna K4U
  Mgr. Michaela Bratková, MěK Praha; prezentace ke stažení
 12. Jsou informace skutečné? Ukázky video, audio, textových materiálů plných "skutečných" informací. Podněty pro práci
  Bc. Helena Selucká, Dětská knihovna KJM Brno; prezentace ke stažení
 13. Projekty knihoven a škol
  Mgr. Bohdana Křepinská, MěK Hodonín; prezentace ke stažení

Diskuse k jednotlivým příspěvkům

16.00– Možnost odborných exkurzí pro účastníky konference

Čtvrtek 25. listopadu 2010

09.15–10.00 Zahájení v konferenčním sále MZK
10.00–13.30 Práce v sekcích (v průběhu dopolední práce přestávka na občerstvení)
 1. Nástroje moderních technologií pro podporu výuky
  (počítačová učebna, 6. patro)
  sekci připravil a vede Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., a Mgr. Petr Sudický, Ústav pedagogických věd FF MU Brno

  Anotace: Sekce je zaměřena na praktické využívání informačních technologií ve výuce na základních a středních školách. Úvod o učení – tradiční i moderní teorie učení a jejich aplikace do pedagogické reality s využitím ICT nástrojů. Ukázky řešení v Google aplikacích, ukázky řešení v Moodle a cvičení. Představení systému ELGG (spojení funkcí Googlu a Facebooku – založené na sociálních sítích, sociálním učení, sdílení znalostí atd.).

 2. Tipy k využívání vizuální historie ve školní výuce
  (konferenční sál, přízemí)
  dílnu připravil a vede Martin Šmok, Senior International Program Consultant, USC Shoanh Foundation Institute for Visual History and Education, University of Southern California

  Anotace: Sekce se bude věnovat praktickým ukázkám, jak studenty seznámit s určitým svědectvím (přímým nebo ve vizuální podobě), jak vyvolat jejich empatii a pochopení obsahu svědectví. Viz digitální učební materiály na Metodickém portálu RVP. Centrum vizuální historie Malach MFF UK Praha umožňuje přístup k rozsáhlému digitálnímu archívu. Účastníci se seznámí s jeho činností a praktickými inspiracemi jak využívat toho bohatství ve výuce.

13.30–14.00 Závěr konference

Organizační pokyny

Informace: Mgr. Jana Nejezchlebová, MZK Brno, oddělení knihovnictví, Kounicova 65a, 601 87 Brno, tel.: 541 646 125, e-mail: jana.nejezchlebova@mzk.cz
Mgr. Ludmila Jarošová, sekce DVPP, Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15, 603 00 Brno, tel.: 543 426 028, e-mail: jarosova@sssbrno.cz
Vložné: 300 Kč (za oba dny, proti pokladnímu dokladu u prezence)
Ubytování: zajištění noclehu individuálně. (V případě potřeby se na nás můžete samozřejmě obrátit.)
Doporučené možnosti ubytování:
Stravování: individuální dle nabídky
Upozornění: stravné, jízdné, ubytování hradí vysílající organizace.
Přihlášky: přihlašujte se, prosím, do 19. 11. 2010 pomocí přihlašovacího formuláře.
Sborník: z konference bude vydán sborník v elektronické podobě. Prosíme o texty (bez omezení rozsahu, případně texty doplňující a rozšiřující přednášku) a souhlas s vystavením prezentací. Materiály pro sborník prosíme zaslat do 15. 1. 2011 na adresu: jana.nejezchlebova@mzk.cz.
Doprava: ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.
Vlakové nádraží: tramvajové linky č. 12, 13 (přímé spoje), viz výše.
Kde nás najdete

Těšíme se na Vaši účast

Mgr. Tomáš Gec
ředitel MZK Brno

Poslední aktualizace: 04.05.2011, 10:58