Jak prezentovat aktivity, vyjednávat a dosáhnout svého cíle

Konání akce: 
13.11.2019, 09:00 - 15:30

Workshop s praktickým nácvikem dialogů je šitý na míru pro knihovníky z veřejných knihoven. Cílem je naučit se jakým způsobem prezentovat výsledky své práce, jak využít asertivního jednání pro dosažení cíle, podívat se a vyzkoušet si společně způsoby komunikace v daných situacích. Důraz je kladen zejména na vyjednávání metodiků a knihovníků se svými zřizovateli.

Co Vám workshop přinese:

  • naučíte se, jak překonat strach z vyjednávání,
  • osvojíte si schopnost sebeprosazení na podkladě asertivního myšlení a jednání,
  • naučíte se zaujmout a vytvořit pozitivní dojem tak, abyste získali podporu a pomoc druhých, přesvědčili je o svých kompetencích, nalákali je na spolupráci s Vámi.

Místo konání: MZK, Malý sál v 6. patře
Organizátor školení: Mgr. Adéla Dilhofová, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Doprava do MZK:
Z Hlavního a vlakového nádraží: tramvajová linka č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 03.10.2019, 09:28