Jak si hledat spojence a nebýt na to sami

Konání akce: 
15.03.2018, 09:00 - 14:00

A jak vám může pomoct Inkubátor sociálních inovací

Workshop bude užitečný pro kohokoli z malé i větší knihovny, kdo rád vyhlédne ven pro nové příležitosti a inspiraci. Je-li to možné, doporučujeme účast dvou zaměstnanců knihovny, což je zároveň maximum.

Náplň workshopu:
Pomocí techniky komunitního participativního mapování* se můžete podívat na vazby mezi různými aktéry komunitního i veřejného života ve vaší obci a společně hledat smysl vzájemné spolupráce. Můžete také na lokální úrovni společně přicházet na to, jaké místo zaujímá knihovna v obci a jakou roli by mohla hrát při zlepšování kvality života a řešení problémů lidí.
Na semináři se naučíte tuto techniku používat v praxi, odejdete se zárodkem vlastní komunitní mapy i tipy na další možné spojence a uděláte významný krok k ukotvení knihovny v obci mezi radnici, školu, kulturní dům, hospodu a další.

Knihovny nejsou izolovanými institucemi, naopak: tvoří spolupracující síť, kterou reprezentuje každý knihovník obsluhující svého čtenáře. Neopírají se však jen o spolupráci mezi sebou; hledají synergii s dalšími subjekty veřejného života: s kulturními, vzdělávacími i jinými institucemi, občanskými aktivitami i veřejnou správou.” Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 - 2020

Závěrečná část setkání bude věnována pozvání do mentorského a vzdělávacího programu Inkubátor sociálních inovací. Dozvíte se, co všechno program obnáší a jak vyplnit přihlášku, pokud byste se rozhodli přihlásit. (Zmapování komunity je jednou ze stěžejních částí přihlášky.) Inkubátor sociálních inovací vám pomůže navrhnout skvělou službu, která zlepší životy lidí. Ve spolupráci s uživateli, s lidmi a organizacemi, které o ni mají zájem a pomohou vám. Navrhnout ji tak, aby byla využívaná, a tak, že se při tom hodně naučíte.
Budete rozvíjet svůj nápad na komunitně zaměřenou službu. Společně se svým mentorem a experty, s kolegy z jiných knihoven. Projdete procesem designování služeb, který používají nejúspěšnější organizace světa. Naučíte se jejich techniky. Odnesete si promyšlený návrh nové služby, připravený k realizaci ve vaší knihovně.

*Techniku komunitního participativního mapování vyvinul a používá Aldo de Moor (Nizozemí) k mapování komunit a podpoře spolupráce. Společně jsme ji upravili pro potřeby i těch nejmenších knihoven v ČR.

Lektor: Mgr. Eliška Bartošová
Místo konání:
MZK, konferenční sál v přízemí
Organizátor školení: Mgr. Tomáš Štefek, e-mail: stefek@phil.muni.cz
K registraci využijte formulář, jehož odkaz naleznete níže.

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Projekt CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006474, v rámci něhož je tento workshop pořádán, byl podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

loga

 

 

logo

 

 

Doprava do MZK:
ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.
Vlakové nádraží: tramvajová linka č. 12 (přímý spoj), viz výše.

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 06.03.2018, 09:00