Knihovny.cz - Centrální portál knihoven pro odborné a specializované knihovny

Konání akce: 
08.12.2015, 10:00 - 12:30

Lektor: Ing. Martin Lhoták (předseda Rady CPK a ředitel Knihovny Akademie věd ČR)

Obsahová nápň:
Cílem přednášky je přiblížit současný stav projektu Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz. Představíme výsledky uživatelského testování portálu, praktické ukázky z pilotního provozu a také hlavní přínosy pro knihovny a jejich uživatele.
Přednáška se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci programu VISK 8/B.

Program:
-⁠ Současný stav projektu
-⁠ Pilotní provoz a portál z pohledu uživatele
-⁠ Spolupráce knihoven

Prezentaci najdete zdehttp://www.slideshare.net/knihovnyCZ/knihovnycz-centrln-portl-eskch-knihoven

Místo konání: Moravská zemská knihovna, malý sál, 6. patro

Pro přihlášení využijte, prosím, registrační formulář níže.

Organizátor školení: Mgr. Adéla Dilhofová, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Doprava do MZK:
ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.
Vlakové nádraží: tramvajové linky č. 12, (přímé spoje), viz výše.

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 10.12.2015, 19:19