Konference Informační gramotnost

Konání akce: 
23.11.2011, 09:00 - 17:00

Informační gramotnost a celoživotní učení

Nové technologie - nové příležitosti - nové výzvy

10. jubilejní ročník konference Informační gramotnost

Těšit se můžete nejen na vystoupení za uplynulými deseti lety v oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (a to nikoliv jen ve školách ZŠ, SŠ, VŠ), zazní ale také shrnutí vývoje informačního i celoživotního vzdělávání v ČR během posledních let. Pozornost bude věnována i stále progresivnější formě vzdělávání – e-learningu. Chybět nebudou ani aktuality z oblasti digitalizace, e-booky a praktické workshopy o systémech ve vzdělávání vysokých škol (např. workshop o online (open source) systému pro správu e-portfólií Mahara) a o možnostech tvořivého a moderního sebevzdělávání se (např. tvorba mentálních map, kreativita ve vzdělávání).

Garant akce: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno)

Program akce:

 1. Vzdělávání v České republice v 21. století – školy, učitelé a žáci v éře digitálních médií / doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková (Fakulta sociálních studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno)

 2. Knihovny a informační vzdělávání = chléb a sůl naší knihovnické budoucnosti / PhDr. Hana Landová (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK & Studijní a informační centrum ČZU v Praze)

 3. E-learning – efektivní nástroj celoživotního vzdělávání / PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. (Ústav celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity Plzeň)

 4. E-learning – jak na to? / PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. (Ústav celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity Plzeň)
 5. Digitalizace – proces a výstup / Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. a Mgr. Pavla Švástová (Úsek správy digitálních dokumentů MZK v Brně)
 6. EOD v praxi / Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková (Oddělení výzkumu a vývoje MZK v Brně)
 7. České knihovny a bezpečnost dětí na internetu (výsledky pilotního výzkumu) / PhDr. Pavla Kovářová (Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta MU Brno)
 8. Ochrana soukromí na internetu / PhDr. Pavla Kovářová (Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta MU Brno)
 9. Sdílení dobré praxe jako cesta k dynamickému rozvoji knihoven / Mgr. Jan Zikuška (Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta MU Brno)
 10. Elektronické čtečky a jejich praktické využití v knihovnách / Mgr. Jan Rylich (teoretik nových médií a šéfredaktor časopisu Ikaros)
 11. Počítačové hry jako fenomén nových médií a knihovny / Mgr. Jan Rylich, šéfredaktor časopisu Ikaros, teoretik nových médií

Odpoledne proběhnou 2 workshopy na téma:

 • Mahara – netradiční přístupy k učení a vyučování / doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno)
  a Mgr. Petr Sudický (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU).
 • Využití myšlenkových map ve škole i v knihovně / Mgr. Dagmar Chytková (Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno)

Podrobný časový harmonogram v přiloženém souboru níže (začátek přednášek v 9.00, konec v 15.00, workshopy do 17.00).

Účast na akci je bezplatná, občerstvení po celý den je účastníkům zajištěno. Z organizačních důvodů ale prosíme o registraci do pátku 18.11.2011 zde: PŘIHLÁŠKA

Místo konání: Konferenční sál (přízemí MZK)

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Dilhofová Adela.Dilhofova@mzk.cz a Mgr. Eva Sedláčková Eva.Sedlackova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
Mgr. Tomáš Gec 
ředitel MZK

Doprava do MZK:
ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.
Vlakové nádraží: tramvajové linky č. 12, 13 (přímé spoje), viz výše.

Prezentace z workshopu Myšlenkové mapy

Materiály z dalších příspěvků najdete v přiložených souborech

PřílohaVelikost
program_ig_brno_23-11-11.doc34.5 KB
historie_konference_ig.ppt886.5 KB
ochrana_soukromi_a_bezpecnost_deti_na_internetu.ppt765 KB
elektronicke_ctecky.ppt1.88 MB
pocitacove_hry_a_knihovny.ppt5.94 MB
eod_ig.ppt1.54 MB
knihovny_a_informacni_vzdelavani.ppt1.69 MB
vzdelavani_v_cr_v_21.st_..pdf920.91 KB
digitalizace_mzk.ppt5.99 MB
mentalni_mapy.pdf1.09 MB
ig_e-learning.ppt532 KB

Poslední aktualizace: 20.06.2012, 12:09