Konference Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukce knihoven v Praze

Konání akce: 
16.11.2018, 10:00 - 15:30

Akce je určena:
všem knihovníkům bez rozdílu velikosti a typu knihovny, metodikům, ředitelům a zřizovatelům knihoven.

Anotace:
Konference bude rozdělena do tří tematických bloků:
I. Předprojektová příprava 10.00 - 13.00

- PhDr. Marie Šedá (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě)
        STANDARDY NEJEN PRO KNIHOVNY
- Mgr. Tomáš Štefek (KISK)
        JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI KONCEPCI...
13.00 - 13.30 přestávka na občerstvení
II. Možnosti financování 13.30 - 14.00
- Martina Huječková (MZK)
        PŘEHLED DOTACÍ DLE KRAJŮ
III. Architekti 14.00 - 16.00
- Ing. arch. Karel Bidlo, Martina Huječková
OTÁZKY ARCHITEKTŮ NA KNIHOVNÍKY
- Ing. Arch. Petr Lešek
KNIHOVNA VOZOVNA A ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE
- třetí vystupující ing. arch. v jednání...

Kulatý stůl - rozmluva nad možnou spoluprací MC VRK s krajskými knihovnami - se uskuteční od 10.00 - podrobněji místo v MěK bude upřesněno.

Místo konání: Městská knihovna Praha, Malý sál

Registrace:
viz formulář níže, prosím, pozor u kolonky Organizace napište, jakou funkci v knihovně zastáváte (např. ředitel(-ka), metodik(-čka), knihovník(-ce) apod.)

Organizátor konference: Martina Huječková, e-mail: Martina.Hujeckova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 05.11.2018, 19:11