Mediální výchova jako součást programů, které nabízí knihovny školám

Konání akce: 
10.11.2010, 11:00 - 29.11.2010, 15:30

Moravská zemská knihovna v Brně
Městská knihovna ve Znojmě

Vás srdečně zvou na

praktický seminář

který se koná v rámci projektu podporovaného z grantu SKIP ČR
Možnosti spolupráce veřejných knihoven a škol v 21. století

Mediální výchova jako součást programů, které nabízí knihovny školám

Cíl kurzu: mediální výchova se stala v několika posledních letech významnou součástí výuky na školách. Knihovníci poznají formou výkladu, praktických ukázek a řešení zadaných úkolů metody práce využívané ve školních vzdělávacích programech. Se znalostí této problematiky budou moci reagovat na požadavky škol i ve své práci v knihovně.
Výstup kurzu: každý účastník semináře zpracuje pro svou knihovnu program v souladu s cíli mediální výchovy pro základní nebo střední školy.
Rozsah: 3 dny (1× 2 dny a 1 den prezentace závěrečných prací)
Termín: 10.–11. a 29. listopadu 2010
10. 11. prezence od 11.00 do 12.00 hodin v Městské knihovně ve Znojmě, zahájení práce ve 12.30 hodin do 17.30 hodin
11. 11. od 8.30 do 14.30 hodin
29. 11. v Moravské zemské knihovně v Brně od 9.30 do 15.30 hodin
Lektor: Nina Rutová, Kritické myšlení o. s.
Vložné: 100 Kč (na všechny 3 dny při prezenci proti účetnímu dokladu)
Místo konání: Městská knihovna ve Znojmě, Zámečnická 288/9, 669 26 Znojmo
Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65, konferenční sál (přízemí)
Osvědčení: po absolvování celého kurzu a splnění zadaných úkolů obdrží účastníci Osvědčení.

Témata programu

 • Časopisy pro -náctileté
  Jak nalézt "svůj časopis". Jak se nenechat ovlivnit reklamou. Jak nepodléhat kýči. Několik způsobů jak číst mezi řádky. Otázky, které vedou ke kritické gramotnosti a kritickému odstupu od mediálního smogu.
 • Reklama
  Dělat reklamu není nijak obtížné. Stačí znát pár zásad a metod, jimiž se z nás stanou "kreativci". Praktický seminář, jehož cílem je získat dostatek teoretických poznatků o reklamě.
  Motto: Je lepší, když děti do reklamy "vidí", než když reklamu "žerou".
 • Stereotypy a média
  Na základě vlastního pozorování a čtení poznáme, jaké stereotypy v nás utužují nebo jaké stereotypy v nás budují média a jakým způsobem to můžeme společně s žáky – čtenáři odhalovat.
 • Různá cvičení na rozpoznání manipulace slovem i obrazem.

Organizační pokyny

Informace: garant kurzu Mgr. Jana Nejezchlebová, oddělení knihovnictví MZK Brno, tel.: 541 646 125, e-mail: jananej@mzk.cz
Přihlášky: přihlašujte se, prosím, pomocí přihlašovacího formuláře.
Ubytování: zajištění ubytování individuálně na své jméno. Můžete využít různé hotely a penziony (pdf). Pro zájemce jsou předběžně zamluveny noclehy v Penzionu Kaplanka, U branky 6, 669 02 Znojmo, tel.: 775 552 212, info@kaplanka.cz
Upozornění: stravné, jízdné, ubytování hradí vysílající organizace.
Doprava: mapka
Z vlakového nádraží: pouze pěšky (cca 10 min.), přejít silnici a po ulici 17. listopadu na Mariánské nám., odtud vlevo (kolem České spořitelny) na ulici Pontassievská, na ni rovně navazuje ulice Zámečnická.
Z autobusového nádraží: pouze pěšky (cca 10 min.), přejít silnici a stejnou cestou jako z vlakového nádraží nebo ulicí Rudoleckého, případně Tovární k parku, projít parkem a vyjdete na ulici Pontassievská, po ní vlevo pokračovat na Zámečnickou.
Jízdní řády MHD. Pokud nebudete bydlet v hotelu Dukla, budeme se vzhledem k nevelkým vzdálenostem pohybovat v centru města pěšky.

Těšíme se na Vaši účast

Věra Mašková
ředitelka MěK Znojmo

Mgr. Tomáš Gec
ředitel MZK Brno

Poslední aktualizace: 06.04.2011, 05:47