Mobilní dotyková zařízení ve vzdělávání

Konání akce: 
13.09.2016, 09:00 - 15:00

Cílem semináře je přiblížit účastníkům potenciál, který mobilní dotyková zařízení přinášejí do vzdělávání a učení, zároveň si prakticky ukázat, jak lze s těmito zařízeními pracovat i v knihovnách. Seminář je kombinací workshopu, kdy účastníci ve dvojicích pracují s tabletem (možnost využít vlastní), přednášky a diskuze. Lektoři popíší situaci, která v ČR v digitálních technologiích ve vzdělávání panuje, zaměří se i na častá nepochopení, která mezi veřejností o tabletech panují.
Důležité! Kdo má - tablet s sebou. Není však podmínkou.

Lektoři: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. působí na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň spolupracuje v roli mentorky a konzultantky pro využití technologií ve vzdělávání s řadou škol a vzdělávacích institucí. Dlouhodobě se věnuje distančnímu vzdělávání a e-learningu, od roku 2011 vede školení v oblasti metodiky využití mobilních technologií ve vzdělávání. Je autorkou nebo spoluautorkou řady e-learningových kurzů a několika publikací.
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. je konzultant vzdělávání, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání a vzdělávacími inovacemi. Dlouhodobě působí na katedře Informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Účastnický poplatek: 0,- kč

Místo konání: Moravská zemská knihovna, Malý sál, 6. patro

Pro přihlášení využijte, prosím, registrační formulář níže.

Organizátor školení: Mgr. Adéla Dilhofová, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Doprava do MZK:
ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.
Vlakové nádraží: tramvajové linky č. 12, (přímé spoje), viz výše.

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 28.07.2016, 08:11