Multifunkční knihovna v obci – jak ji uspořádat a vybavit

Konání akce: 
14.11.2023, 09:30 - 15:00

Náplň akce:
Veřejné knihovny v současné době plní funkci multifunkční budovy, jejíž prostory se přizpůsobují různým skupinám uživatelům. Prostředí knihovny by mělo podporovat získávání zážitků, aktivní účast a kreativní tvorbu návštěvníků knihovny. Seminář se zaměří na konkrétní příklady realizací obecních knihoven, na uspořádání interiéru, možnosti využití venkovních prostor a ukázky netradičních aktivit v knihovnách.

9:15-9:30 - prezence, zahájení semináře

9:30-10:10 - Iva Machová – Cesta k moderní a funkční knihovně

10:10-10:40 - Ing. arch. Dana Václavíková – Komunitní zahrady knihoven

10:40-10:55 - přestávka

10:55-11:30 - Mgr. Klára Eklová - Udržitelnost knihoven

11:30-12:00 - PhDr. Marie Šedá – Knihovní fond a prostory knihoven

12:00-12:45 - polední přestávka

12:45-13:15 - Karla Petrová – Prostory a aktivity pro teenagery, K-Klub, MK Havířov

13:15-13:45 - Mgr. Jana Herudková – Proměny Místní knihovny Bolatice v průběhu času

13:45-14:15 - Božena Zajícová - Ve Vidči se pořád něco děje

14:15-14:30 - dotazy, diskuse, ukončení semináře

Akci pořádá Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven Moravské zemské knihovny v Brně.

Prezentace z akce: https://mcvrk.mzk.cz/akce/seminare 

Místo konání: MZK, Konferenční sál v přízemí  
Organizátor školení: Mgr. Lenka Dostálová, e-mail: Lenka.Dostalova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Doprava do MZK:
ÚAN, Vlakové nádraží: tramvajová linka č. 12 (přímý spoj), zastávka Nerudova.

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 27.11.2023, 08:52