Novinky Knihovny.cz a Akviziční portál

Konání akce: 
02.11.2017, 09:00 - 15:30

Náplň akce:

Novinky Knihovny.cz
9:00-11:30
Lektor: PhDr. Iva Zadražilová, MZK v Brně
Anotace: Prakticky si vyzkoušíte nové i stávající funkce portálu Knihovny.cz. Pozornost bude věnována zejména jednoduchému a pokročilému vyhledávání, používání filtrů, uživatelskému účtu, adresáři knihoven a nově zejména centrálnímu indexu pro vyhledávání v elektronických zdrojích, který byl spuštěn na podzim 2017. Dozvíte se, jaké možnosti portál přináší uživatelům i knihovnám a knihovníkům a jak ho využívat pro vaši práci. Workshop je vhodný především pro knihovníky ve službách, referenční knihovníky. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Akviziční portál
12:00-13:00
Lektor: Ing. Martin Lipert, Team Library, s.r.o.
Anotace:
Představení nového portálu, který má sjednotit všechny vydávané knihy do jednoho katalogu
a umožnit porovnání cen jednotlivých dodavatelů. Aplikace dále obsahuje velmi užitečné funkce jako kontrolu již zakoupených knih. Portál vznikl ve spolupráci s městkou knihovnou Antonína Marka v Turnově za podpory VISK 3. Aplikace je kompatibilní se všemi knihovními systémy a bude k dispozici zdarma.

Po skončení akce se případní zájemci mohou seznámit s GDPR (nařízení na ochranu osobních údajů), s novými pravidly VISK 3 a s demo verzí systému Koha. Dále bude představen zcela nový Portál centak.cz neboli Centrální akvizice, který je napojený na knihovní systémy Clavius a Tritius. Zároveň bude krátce prezentován i samotný webový systém Tritius, který je nástupcem systému Clavius.

Pro registraci využijte registrační formulář níže.
Místo konání: MZK, počítačová učebna v 6. patře
Organizátor školení: Mgr. Adéla Dilhofová, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Doprava do MZK:
ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.
Vlakové nádraží: tramvajová linka č. 12 (přímý spoj), viz výše.

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 01.11.2017, 10:37