Plánovaná podoba MVS v portálu Knihovny.cz

Konání akce: 
07.03.2017, 11:00 - 14:00

Semináře se zúčastní zástupci vývojového týmu MVS i CPK  a bude prostor pro diskusi. Seminář je určen především pracovníkům, kteří se zabývají MVS, vedoucím pracovníkům veřejných knihoven a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Místo konání: Moravská zemská knihovna, Konferenční sál v přízemí

Kapacita: 100 míst
Pro přihlášení využijte, prosím, registrační formulář na adrese: http://bit.ly/2kHLe0O

Organizátor školení: Lenka Hvězdová (lenka.hvezdova@techlib.cz)
S dotazy na workshop se případně obracejte na Veroniku Hyblerovou Trachtovou z Městské knihovny v Praze (veronika.trachtova@mlp.cz).

Poznámka: Účastník uděluje pořadatelům semináře souhlas s bezúplatným pořizováním zvukového a obrazového záznamu v průběhu akce, souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti pořadatelů.

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Doprava do MZK:
ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.
Vlakové nádraží: tramvajové linky č. 12, (přímé spoje), viz výše.

Poslední aktualizace: 14.02.2017, 15:40