Postřehy ze zahraničních knihoven II.

Konání akce: 
18.05.2017, 09:00 - 13:00

Náplň akce:

Mgr. Michal Škop, Mgr. Jan Lidmila – Knihovny východního Finska
Skandinávské knihovnictví se v posledních letech stalo zdrojem inspirace pro řadu našich knihoven. V provincii Severní Karélie navštívíme dvě veřejné a dvě univerzitní knihovny.

Mgr. Adéla Dilhofová – Veřejné knihovny v Dánsku a Holandsku
Přednáška Vás provede vybranými veřejnými knihovnami Dánska, v duchu hlavní myšlenky ředitele knihovny DOKK v Aarhus: "Knihovny jsou o lidech, kteří chtějí změnit svůj život“.
V prezentaci o knihovnách v Nizozemí zamíříme do tří veřejných knihoven a do Univerzitní knihovny Technické univerzity v Delft.

Mgr. Michal Škop, Mgr. Jan Lidmila – Polské knihovny
Na vybraných příkladech obecních a městských knihoven (Černý Bor, Osvětim) představíme projevy pozitivních trendů v polských knihovnách. Pozornost bude věnována také Institutu knihy (Instytut Książki), který k tomuto směřování významným způsobem přispívá. Krátce nahlédneme i do Národní knihovny a univerzitních knihoven ve Varšavě a v Krakově.

Místo konání: MZK, Malý sál v 6.patře

Organizátor školení: Mgr. Adéla Dilhofová, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Doprava do MZK:
ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.
Vlakové nádraží: tramvajová linka č. 12 (přímý spoj), viz výše.

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 17.05.2017, 09:30