Propagace knihovny pomocí infografik

Konání akce: 
20.10.2020, 09:00 - 15:00

Náplň akce:
Teoretická část školení bude zaměřena na tipy a pravidla, která je při tvorbě infografik vhodné dodržovat - např. jak pracovat s barvami, písmem a grafickými objekty. Účastníci se naučí orientovat v možnostech a struktuře nástrojů, které slouží k práci s grafickým obsahem v digitální podobě. V následné praktické části se bude pracovat s volně přístupným software Canva sloužícím (nejenom) k tvorbě infografik. Značná část školení bude věnována samotné tvorbě infografiky.

Lektor: Mgr. Michaela Mrázová

Místo konání: MZK, Počítačová učebna v 6. patře
Organizátor školení: Mgr. Jan Lidmila, e-mail: lidmila@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Doprava do MZK:
Z Hlavního a vlakového nádraží: tramvajová linka č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 22.05.2020, 13:15