Seminář americké literatury pro knihovny II.

Konání akce: 
21.01.2016, 10:00 - 13:30

Současná knižní produkce USA je tradičně rozsáhlá a jakýkoli pokus o její zmapování musí nutně být subjektivní. Abychom pochopili hlavní trendy a šíři literární produkce současnosti, je třeba se také krátce zaměřit na její kořeny: např. na historické souvislosti, dobový kontext, multikulturalitu a hodnotové základy, které odlišují americkou společnost od západoevropské. Budeme se zabývat především autory beletrie, ale částečně i poezie a dramatu. Hlavní důraz bude kladen na současná díla, z nichž mnohá už byla přeložena do češtiny. Pokračování semináře přinese nová jména a úspěšné knižní tituly. Z velké části již  byly přeložené do češtiny a jsou součástí knižního fondu Moravské zemské knihovny. Většinu knih, o kterých budeme mluvit, si budete na místě moci prohlédnout.

Lektor: Mgr. Michaela Čaňková

Místo konání: Moravská zemská knihovna, Malý sál, 6. patro

Pro přihlášení využijte, prosím, registrační formulář níže.

Organizátor školení: Mgr. Adéla Dilhofová, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Doprava do MZK:
ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.
Vlakové nádraží: tramvajové linky č. 12, (přímé spoje), viz výše.

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 25.11.2015, 12:04