Sociální komunikace v knihovnách

Konání akce: 
15.06.2011 (Celý den)

Sociální komunikace v knihovnách

Oni nám nečtou!
Ani nepozdraví!
Ti mladí se dnes neumějí chovat!
Pojďte si to zkusit (za ty peníze)!
Nikdo si nás neváží!

Takhle jsme to dělali vždycky.
Co mám ještě dělat?
Komunitní - co to je?

Máte to támhle na ceduli! …

… Říkali jste si někdy alespoň jednu z výše uvedených vět?

Máte pocit, že víte úplně přesně, co se v knihovně sluší a co ne?
Víte přesně, co všechno dnes patří k naší práci a proč?
Bylo vám někdy líto, že vaši snahu v knihovně nikdo neocení?
Máte pocit, že nám pořád přibývá práce?

Přijďte si 15.6. do Moravské zemské knihovny něco poslechnout i popovídat na téma: jak komunikovat v knihovně, proč se nám někdy nedaří a kudy z toho ven!

Lektor:
Mgr. Jaroslava Štěrbová - hlavní knihovnice Městské knihovny v Praze.
Je členkou předsednictva výkonného výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Ve veřejných knihovnách je známá svými přednáškami o problematice služeb, způsobech komunikace knihovníků s uživateli, o možnostech veřejných knihoven stát se centry komunity, plnit široké spektrum komunitních funkcí a služeb.

Časový harmonogram:
začátek v 9.30, předpokládaný konec ve 13.30.

Určeno pro: pracovníky veřejných knihoven, knihoven vysokých škol, školních knihoven.

Program: 

Knihovna jako veřejná služba (veřejné služby knihoven, charta sužeb, vymezení pomocných disciplín – psychologie, sociologie, demografie, sociální komunikace, etika)   

Informační etika a knihovník (etiketa a netiketa, etické kodexy, kompetence, sociální kontext profese…)

Sociální komunikace v knihovnách (vývoj sociální komunikace, periodizace komunikace, komunikace podle množství účastníků, druhy komunikace, specifika komunikace ve službách…) 

Knihovník, informační pracovník a sociální komunikace v knihovnách (osobnost, image, kompetence, komunikace …příklady praktik a technik) 

Součástí akce bude také prezentace projektu Bezbarierova knihovna - Bc. Helena Selucká.

Místo konání:
Konferenční sál v přízemí MZK

Organizátor akce: Mgr. Adéla Dilhofová

Těšíme se na Vaši účast
Mgr. Tomáš Gec
ředitel MZK

Doprava do MZK:
ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.
Vlakové nádraží: tramvajové linky č. 12, 13 (přímé spoje), viz výše.


Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 17.06.2011, 14:04