Trénink paměti v knihovnách – další důvod, proč k nám přijít

Konání akce: 
19.03.2021, 09:00 - 14:00

Akce je primárně určena pro knihovníky z Jihomoravského kraje.

Náplň akce: 
Letos uplyne 10 let od založení sekce Knihovníci-trenéři paměti při SKIP ČR. Co jsme dokázali? Zastavil nás COVID-19? Co plánujeme do budoucnosti? Jak se stát certifikovaným trenérem paměti? Co tato aktivita přinese mé knihovně?

Program:        
1. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
2. Národní týden trénování paměti
3. Sekce Knihovníci-trenéři paměti při SKIP ČR – včera, dnes a zítra
4. Trénink paměti v knihovnách – proč?
5. Trénink paměti v knihovnách – jak?
6. Trénink paměti v knihovnách – co? – ukázka lekcí.
7. Dotazy

Lektor: Zdeňka Adlerová

Místo konání:
 online videokonference na odkazu zaslaném registrovaným účastníkům
Organizátor školení: Mgr. Jan Lidmila, e-mail: lidmila@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 26.02.2021, 10:11