Volně přístupné bibliografické báze technických norem a standardů

Konání akce: 
21.09.2010, 10:00 - 15:00

Moravská zemská knihovna v Brně

Vás srdečně zve na školení

Volně přístupné bibliografické báze technických norem a standardů

Téma: cílem školení je získat přehled o bezplatných bázích a seznamech, které obsahují informace o technických normách a dalších vybraných standardech. Většina účastníků si může práci s bázemi prakticky vyzkoušet formou jednoduchých příkladů na počítači.
Termín: úterý 21. září 2010 v 10.00 hodin (předpokládaný konec asi v 15.00)
Lektor: PhDr. Martina Machátová, Moravská zemská knihovna v Brně
Vložné: školení je bezplatné
Místo konání: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, počítačová učebna (6. patro)

Program

10.00–12.30Blok 1
  • Technické normy v Moravské zemské knihovně v Brně
  • Bibliografické záznamy – citace technických norem
  • Bibliografické báze a seznamy českých norem: báze ČSN na webu ÚNMZ a prodejců norem, plynárenské a vodohospodářské standardy
  • Portál WSSN
  • Bibliografické báze mezinárodních norem ISO a IEC
12.30–13.00Přestávka
13.00–15.00Blok 2
  • Báze regionálních norem EN a ETSI
  • Báze odborných asociací ASTM a NISO
  • Bibliografické báze zahraničních distributorů norem: NSSN, IHS, Techstreet
  • Bibliografické báze národních normalizačních úřadů: Německo, Velká Británie, USA
  • Obranné standardy: seznam českých obranných standardů, plnotextová báze ASSIST-Online (specifikace a standardy Ministerstva obrany USA), seznamy standardizačních dohod NATO (STANAG)
Přihlášky: s ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit. Přihlášky e-mailem nebo telefonicky přijímá do 20. září Martina Machátová, případně další pracovníci oddělení ve studovně norem a patentů v 7. poschodí, e-mail: martina.machatova@mzk.cz, tel.: 541 646 170. Uveďte prosím jméno, příjmení, název instituce, e-mail a telefon. V případě zájmu o vyhotovení osvědčení o účasti prosím sdělte rovněž datum narození. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem.
Doprava: hlavní vlakové nádraží: tramvaj č. 1 (prostřední nástupiště před nádražím, směr Řečkovice), vystoupit na zastávce Hrnčířská, pěšky po ul. Hrnčířská.
Kde nás najdete

Těšíme se na Vaši účast

Mgr. Tomáš Gec
ředitel MZK Brno

Poslední aktualizace: 29.04.2011, 09:15