Výchova k občanství v praxi českých škol – realita a vývoj Možnosti pro práci s dětmi a mládeží ve veřejných knihovnách

Konání akce: 
09.12.2010, 09:00 - 10.12.2010, 13:00

Moravská zemská knihovna v Brně
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Centrum dětského čtenářství

Vás srdečně zvou na dvoudenní praktickou dílnu

Výchova k občanství v praxi českých škol – realita a vývoj
Možnosti pro práci s dětmi a mládeží ve veřejných knihovnách

Termín: 9. a 10. prosince 2010 (čtvrtek 9. 12. 9.00–16.00, pátek 10. 12. 8.00–13.00)
Lektoři: Mgr. Filip Hotový Ph.D., Centrum pro demokratické učení při GEMINI o. s.
lektor Centra občanského vzdělávání při MU Brno
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, zasedací místnost (5. patro)
(Program semináře začíná ještě před otevřením KJM pro veřejnost. Účastníci semináře budou vpouštěni do budovy přes Informační centrum – napravo od hlavního vchodu do knihovny.)

Kurz je koncipován jako praktická dílna vedená metodou zkušenostního učení. Program střídá ukázkové lekce k jednotlivým nosným cílům a tématům výchovy k občanství s reflexí lekce, s teoretickými vstupy a společným formulováním klíčových dovedností aktivního občana (absolventa základní a střední školy). V průběhu práce se prakticky seznámíme s vybranými metodickými materiály, s kontextem výchovy k občanství v RVP.

Kurz se koná s podporou grantu SKIP ČR.

Kontakt: Mgr. Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně, úsek knihovnictví, tel.: 541 646 125, e-mail: jana.nejezchlebova@mzk.cz
Přihlášky: přihlašujte se, prosím, pomocí přihlašovacího formuláře.
Doprava: Kde nás najdete
ÚAN: při východu odbočit k tramvajové zastávce linky č. 12, na zastávce Hlavní nádraží přestup na linku č. 4, výstup na zastávce Náměstí Svobody.
Vlakové nádraží: tramvajová linka č. 4 (přímý spoj), viz výše.

Těšíme se na Vaši účast

Ing. Libuše Nivnická
ředitelka KJM Brno

Mgr. Tomáš Gec
ředitel MZK Brno

Poslední aktualizace: 28.04.2011, 14:16