Základní české elektronické informační zdroje

Konání akce: 
19.10.2021, 09:00 - 14:30

Akce je přednostně určena pro knihovníky z Jihomoravského kraje.

Náplň akce:
Na školení si společně ukážeme, kde a jak hledat knihy, články z periodik, dokumenty v elektronické podobě a diplomová práce.

Program:

  • Základy vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (logické operátory, znaky pro rozšíření).
  • Portál Knihovny.cz a oborové informační brány.
  • Souborný katalog ČR (CASLIN) a databáze ANL.
  • České zdroje pro vyhledávání článků z periodik.
  • České digitální knihovny: Národní digitální knihovna, digitální knihovna MZK, E-knihovna Městské knihovny v Praze.
  • Zdroje pro hledání bakalářských a diplomových prací - Theses.cz, NUŠL - Národní úložiště šedé literatury.

Lektor: PhDr. Martina Machátová
Vystudovala obor Vědecké informace a knihovnictví na Univerzitě Karlově. Pracuje v Moravské zemské knihovně v Brně jako rešeršér a informátor. Věnuje se také vzdělávání uživatelů a knihovníků v oblasti vyhledávání v elektronických informačních zdrojích.  Je v MZK odborným garantem za oblast technických norem a patentových dokumentů.

Místo konání: MZK, Počítačová učebna v 6. patře (v případě zhoršené epidemiologické situace proběhne seminář online)
Organizátor školení: Mgr. Jan Lidmila, e-mail: lidmila@mzk.cz

Těšíme se na Vaši účast
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel MZK

Doprava do MZK:
Z Hlavního a vlakového nádraží: tramvajová linka č. 12 (přímý spoj), výstup na zastávce Nerudova, pokračovat ve směru jízdy tramvaje k budově MZK.

Registrace uzavřeny

Poslední aktualizace: 30.07.2021, 12:16