Hudební koutek

Hudební koutek najdete ve Studovně humanitních věd ve 4. patře.

Ve vyhrazeném prostoru se nacházejí přístroje pro poslech zvukových dokumentů (CD přehrávač, magnetofonový přehrávač, gramofon) a digitální piano KORG G1 Air. Součástí hudebního koutku je odborná hudební příručka a aktuální ročník vybraných hudebních časopisů.
Pod tímto odkazem najdete digitalizovaný systematický lístkový katalog hudebnin, který je seřazen podle nástrojového či vokálního obsazení a formy. Tento katalog obsahuje záznamy o hudebninách vydaných do r. 1996.

Hudební koutek

Služby a vybavení

  • odborné konzultace - Mgr. Irena Veselá, Ph.D. – tel.541 646 164, e-mail: irena.vesela@mzk.cz
  • odborná hudební příručka (encyklopedie, slovníky, dějiny hudby, muzikologická literatura, tematické katalogy děl skladatelů a další)
  • prezenční výpůjčky tištěných hudebnin (prezenční výpůjčky hudebnin do roku 1850 a hudební rukopisy žádejte ve Studovně starých tisků a rukopisů)
  • aktuální ročník hudebních časopisů převážně s tematikou klasické hudby
  • prezenční poslech - CD, LP a MC s klasickou a populární hudbou (domácí produkce doplňována na základě povinného výtisku)
  • přístup do hudebních online databází: Naxos Music Library | Oxford Music Online
  • více informací o hudebninách

Hudebniny a zvukové dokumenty nelze vynášet ven do jiných částí knihovny. Sluchátka k přehrávacím přístrojům a klavíru obdržíte u výpůjčního pultu ve 4. patře.

Pro hledání hudebnin v online katalogu použijte tento odkaz.
Příklad vyhledání hudebních nahrávek Antonína Dvořáku v online katalogu.

Pořízení kopie knihovnou zapůjčených notových záznamů hudebních děl není podle Autorského zákona č. 121/2000 Sb. přípustné a to ani pro svoji vlastní potřebu. Knihovna taktéž neumožňuje kopírování zvukových dokumentů, případně jejich přehrávání na vlastním nahrávacím zařízení.


KORG G1 Air

Digitální piano Korg G1 Air

(Owner’s Manual)

Poslední aktualizace: 07.11.2022, 20:33