Časopisy

Ve studovně humanitních věd naleznete vyloženy tyto časopisy:

 • Archeologické rozhledy (AR)
 • Archiv český ()
 • Brno v minulosti a dnes (BMD)
 • Časopis Matice moravské (ČMM)
 • Časopis Moravského musea v Brně (ČMZ)
 • Československá psychologie (PSY)
 • Český časopis historický (ČČH)
 • Český lid (ČL)
 • Dějiny a současnost (DAS)
 • Demografie (DEM)
 • Filosofický časopis (F)
 • Filmový přehled (FP)
 • Historie a vojenství (HAV)
 • Historický časopis (HIS)
 • Jižní Morava (JM)
 • Pedagogika (PED)
 • Právník (PRÁ)
 • Psychologie dnes (PSD)
 • Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SFF)
 • Slovanský přehled (SLP)
 • Sociologický časopis (SOČ)
 • Umění (UM)
 • Věstník ministerstva školství a kultury (VMŠ)
 • Vlastivědný věstník moravský (VVM)
 • Zprávy památkové péče (ZPP)

Noviny a časopisy nepůjčujeme domů. Aktuální ročníky jsou dostupné pouze ve Studovně periodik a norem ve druhém patře. Další informace hledejte v online katalogu MZK.

Poslední aktualizace: 04.09.2019, 08:17